ธรรมะคือลมหายใจ!! "ถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนา" ... ข้อคิดที่ "หลวงปู่ดูลย์" มอบให้แด่ "แม่บ้านงานรัดตัว"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะแม่บ้านมหาดไทยโดยมีคุณหญิงจวบ จิรโรจน์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้นำคณะแม่บ้านไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสาน และได้ถือโอกาสแวะนมัสการ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล"

หลังจากกราบนมัสการถามถึงความสุขสบายของหลวงปู่และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกแล้วก็พากันรีบออกมาเพราะเห็นว่าท่านไม่ค่อยสบาย

 

ธรรมะคือลมหายใจ!! "ถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนา" ... ข้อคิดที่ "หลวงปู่ดูลย์" มอบให้แด่ "แม่บ้านงานรัดตัว"!!

แต่ยังเหลือสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ใช้โอกาสนี้เรียนหลวงปู่ว่า

"ดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถอะเจ้าค่ะ"

หลวงปู่จึงเจริญพรว่า

"ของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้ ...  เมื่อภาวนาแล้ว ใจก็สงบ กาย-วาจาก็สงบ แล้วกายก็ดี วาจา-ใจก็ดี  เราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเอง"

"ดิฉันมีภาระมาก... ไม่มีเวลาจะนั่งภาวนาได้  งานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกิน... จะมีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะ!"

หลวงปู่จึงตอบอธิบายให้ฟังว่า

"การภาวนาต้องกำหนดดูที่ลมหายใจ ... ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา!!"

 

ธรรมะคือลมหายใจ!! "ถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนา" ... ข้อคิดที่ "หลวงปู่ดูลย์" มอบให้แด่ "แม่บ้านงานรัดตัว"!!

ที่มา : หนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้ - บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา" ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)