คลิปหาชมยาก!...สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้อง-เล่นดนตรีไทยเดิม...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

อกทะเล ๓ ชั้น
คำร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำนอง: เพลงไทยเดิม

นี่ก็ล่วงเวลาเห็นช้าแล้ว
ได้ฟังเพลงร้องเล่นเย็นใจกาย
ได้อยู่ใกล้ใจคลายทุกข์เป็นสุขศรี
ตัวจากไปใจยังอยู่เป็นคู่เคียง พระจันทร์แคล้วหลบลี้หนีหน้าหาย
เย็นพระพายพัดเอื่อยเรื่อยเรื่อยเรียง
จนดนตรีที่ได้ยินจะสิ้นเสียง
คอยมองเมียงพบกันวันหน้าเอย

คลิปหาชมยาก!...สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้อง-เล่นดนตรีไทยเดิม...

รับชมคลิป

คลิปหาชมยาก!...สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้อง-เล่นดนตรีไทยเดิม...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ