"แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา"

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการจัดงานวันลองกอง และงานการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงาน "ของดีเมืองนรา" เพื่อพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผลผลิตการเกษตร พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

"แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา" "แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา"

พระราชทานรางวัลเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขัน และทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขัน และผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวด และซุ้มนิทรรศการ ของ 30 หน่วยงาน
"แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา"

"แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา"

ในการนี้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

"แย้มพระสรวล...เปื้อนพระเสโท..."  เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินงาน "ของดีเมืองนรา"
พระราชกิจมากมายเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งไม่ขาดหายไปจากพระพักตร์
แย้มพระสรวล  เปื้อนพระเสโท  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ขอบคุณภาพจาก.FB_Charoon Thongnual
Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.