เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

" การทำสมาธิตอนเช้านี่ ดีกว่าทุกเวลา เพราะอาหารมันย่อยหมด ร่างกายมันเบา สบายดี เรานั่งได้ทน เราจึงทำจิตใจสงบได้เร็วมากกว่า ถ้าเกิดคนไหนมาทำความเพียรแล้ว ไปรับประทานอาหารตอนเย็นอยู่ คนนั้นจะง่วง มันง่วง มันหนักร่างกาย มันจะไม่เจริญก้าวหน้าในการทำสมาธิ

เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

เวลาเราทำใหม่ๆ มันก็เพลียบ้าง ง่วงบ้าง อ่อนเพลียบ้าง อย่าไปหวั่นไหวกับมัน ถ้าเราไปอาศัยยา ไปอาศัยกาแฟ อย่างนั้นมันไม่ดี เกิดไม่มีแล้ว มันจะทำให้ง่วง ทำให้เราติด อย่างนั้นมันไม่ดี ให้เราปลุกมันชื่นด้วยการที่เราระลึกถึงพระรัตนตรัย และการตั้งใจทำความดีของตน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้ามันนั่งแล้วง่วง เราก็เดินจงกรมนะ อย่านั่งต่อ มันง่วงมันแก้กัน แก้ง่วง เดินจงกรมให้มันชื่น เดี๋ยวมานั่งใหม่"

เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

เวลาที่เหมาะแก่การทำสมาธิตามที่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป บอก... อยากรู้ไหมทำไมต้องเป็นเวลานี้?

ธรรมะคำสอน

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่