บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร

บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร  พระอาจารย์เปลี่ยน  ออกเดินทางไปบ้านมาย แล้วก็เดินทางต่อไปถ้ำจันทร์ ได้พบท่านพระอาจารย์จวนไปปฏิบัติธรรมอยู่บนต้นไม้ในเหว ต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาจากเหวข้างล่างสูงจนเลยสันเขา ท่านใช้ไม้สองแผ่นพาดไปที่ต้นไม้ องค์ท่านไปนั่งและนอนเพื่อปฏิบัติธรรม อยู่ตรงกิ่งที่ได้พาดไว้ ท่านพระอาจารย์จวนได้พูดธรรมะให้ฟังสั้นๆ ว่า “เธอนี้มันติดสมมุติ ต้องเปลี่ยนสมมุติให้รู้ ข้ามสมมุติให้ได้” พระอาจารย์เปลี่ยนฟังแล้ว ก็พอใจ คุ้มกับความเหนื่อยยากที่ได้ตรากตรำฟันฝ่าเอาชีวิตไปพบ เนื่องจากบริเวณถ้ำจันทร์ไม่มีที่พัก หลังจากถามธรรมะท่านพระอาจารย์จวนพอสมควรแล้ว พระอาจารย์เปลี่ยนจึงเดินทางไปพักที่สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง ได้ไปปักกลดพักอยู่ใต้ร่มไม้ ฝึกปฏิบัติธรรม ตามข้อแนะนำทันนี่

บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร

อีกองค์คือหลวงปู่เทสก์ ด้วยหลวงปู่เป็นห่วงเรื่องการอดอาหารของพระอาจารย์เปลี่ยน ได้ตักเตือนเมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนไปหาที่ จ.ภูเก็ต ว่า “อาหารการกินเป็นเรื่องของขันธ์ 5 เราฉันเพียงเล็กน้อย 5 ช้อน 10 ช้อน เพื่อเลี้ยงขันธ์ 5 ให้อยู่ได้ ไม่กิน มันตาย ส่วนสุขเป็นเรื่องของใจ เรื่องของกายต้องกินอาหาร” และได้เล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปจำพรรษาที่ภาคเหนือกับพวกชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ท่านเคยเกิดปิติจนหมดความอยากในอาหารเช่นเดียวกัน แต่ท่านก็พยายามฉัน

บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร

ใกล้ออกพรรษาพระอาจารย์เปลี่ยนก็ยังคงฉันอาหารน้อยจนแทบจะไม่ฉันเลย หลวงปู่เทสก์จึงเดินทางมา จ.พังงา และว่ากล่าวพระอาจารย์เปลี่ยนด้วยตนเองอีก พระอาจารย์เปลี่ยนจึงต้องหันกลับมาฉันอาหารตามเดิม

บทเรียนและข้อแก้ไขในการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์จวน และหลวงปู่เทสก์ มอบให้แก่พระอาจารย์เปลี่ยนคืออะไร

ที่มา : ลานธรรมจักร http://www.dhammajak.net/