สุดซาบซึ้ง...จากใจ เมื่อ "ราชินี รับสั่ง ถึงในหลวง ต่อความห่วงใย พสกนิกรชาวไทย"...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

“ความรัก” เป็นปรากฏการณ์แห่งหัวใจที่น่าฉงนยิ่ง...ความรักเป็นนามธรรมแต่กลับรู้สึกและสัมผัสได้...ไร้ซึ่งตัวตนแต่กลับเปี่ยมพลังมหาศาล...
พระราชดำรัสบางตอนดังต่อไปนี้ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่อาจตวงวัดปริมาตรและไม่อาจนับปริมาณได้ว่าแฝงจำนวน “ความรัก” อยู่มากเพียงใดแต่ทุกถ้อยความในพระราชดำรัสล้วนมีความหมายเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือ... “ความจงรักภักดี” และ “ความห่วงใยผูกพัน” ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...มากมายเหลือเกิน
นอกจากนี้พระราชดำรัสดังกล่าวยังเป็นเครื่องบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วย “ความรัก-ความห่วงใย” ที่ “ในหลวง” และ “สมเด็จพระราชินี” ทรงมีต่อพสกนิกรไทย...
และทั้งสองพระองค์ก็ทรงแปร “ความรัก-ความห่วงใย” นั้นให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อทรงนำมาใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดัง
พระปฐมบรมราชโอการนั้นเอง

สุดซาบซึ้ง...จากใจ เมื่อ "ราชินี รับสั่ง ถึงในหลวง ต่อความห่วงใย พสกนิกรชาวไทย"...

๏ คำถาม :ในหลวงพระทัยร้อนไหมคะ
ม.ร.ว.สิริกิติ์ :ตามธรรมดาพระอารมณ์ดีค่ะเวลาไม่ทรงสบายเป็นบ้างนิดหน่อย
๏ คำถาม :รู้สึกว่าพระนิสัยเด็ดขาดนะคะ
ม.ร.ว.สิริกิติ์ :โปรดการเป็นระเบียบค่ะเช่นเวลานัดถ้าพลาดเวลาเพียงนิดเดียวเป็นกริ้ว
๏ คำถาม :คุณหญิงชอบเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงเพลงไหนมากที่สุดคะ
ม.ร.ว.สิริกิติ์ :ชอบเพลง “ยามเย็น” ค่ะชอบมากที่สุดเมื่ออยู่
สวิสเคยขอประทานฟังบ่อยๆนอกจากนั้นก็เพลง “Blue Day” หนังสือพิมพ์ชอบเอาไปลงว่าชอบ “ชะตาชีวิต” มากที่สุดความจริงไม่เคยพูดซักคำ
(บทสัมภาษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งทรงดำรงพระยศเป็นม.ร.ว.สิริกิติ์กิติยากรโดยชอุ่มปัญจพรรค์)

สุดซาบซึ้ง...จากใจ เมื่อ "ราชินี รับสั่ง ถึงในหลวง ต่อความห่วงใย พสกนิกรชาวไทย"...
 

...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันก็จะสร้างป่า...
 
...เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วย...

...ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างข้อสำคัญรับสั่งว่าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎรให้เขามีความสนิทสนมที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้และพระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการทำตนใกล้ชิดกับราษฎรเช่นเวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรไม่โปรดทรงยืนทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมาแม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...

...พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดจริงๆประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนักเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน...
 
...พระสวามีของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้แค่อยากที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนเท่านั้น เราต้องพยายามทำให้ได้ดีกว่านั้น เราต้องพยายามช่วยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นสุขของประชาชน เพราะว่าเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ดังนั้นภาระหน้าที่ของเราในการเยี่ยมเยือนประชาชนในฐานะประมุขของประเทศจึงไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนได้ก็ถือว่าเราล้มเหลวในฐานะเป็นประมุขของประเทศ...

สุดซาบซึ้ง...จากใจ เมื่อ "ราชินี รับสั่ง ถึงในหลวง ต่อความห่วงใย พสกนิกรชาวไทย"...

สุดซาบซึ้ง...จากใจ เมื่อ "ราชินี รับสั่ง ถึงในหลวง ต่อความห่วงใย พสกนิกรชาวไทย"...

จากหนังสือเรื่อง อมตะ...แห่งรัก โดยสุวิสุทธิ์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด