หยุดแชร์! “เรื่องวันที่26-27นี้สามโลกธาตุจะเปิดให้เร่งทำบุญ” พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป ชี้แจ้งแล้ว "ไม่ใช่ความจริงจากปากอาตมา" !

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

จากที่มีข้อความเผยแพร่กันบนโลกออนไลน์ว่า

หยุดแชร์! “เรื่องวันที่26-27นี้สามโลกธาตุจะเปิดให้เร่งทำบุญ” พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป ชี้แจ้งแล้ว "ไม่ใช่ความจริงจากปากอาตมา" !

“พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ พระสุปฏิปันโนอันดับที่ 20 แจ้งข่าวผ่านลูกศิษย์มาว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 26 กันยายนถึง เที่ยงคืนวันที่ 27 กันยายน 2559 สามโลกธาตุจะเปิด จึงควรบำเพ็ญบุญให้มาก อุทิศบุญกุศลจักถึงได้ทั้งสามโลก จึงควรเร่งสั่งสมบุญเถิด ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จักได้สมประโยชน์ตามปราถนา โดยทั่วถึงกันเถิดท่านเอย... สามโลกธาตุคือ เทวโลก1 มนุษยโลก 1 ยมโลก 1 เวลาดังกล่าว 24ช.ม. จึงควรแก่การสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิ และสร้างบุญกุศลไว้เพื่ออานิสงส์โดยฉับพลัน ควรเร่งแจ้งข่าวกุศลนี้ แก่คนที่ท่านปราถนาดีโดยทั่วถึงกัน เจริญธรรมนำสุข (ลูกไฟเกิดจากเตโชกสิณ)”

หยุดแชร์! “เรื่องวันที่26-27นี้สามโลกธาตุจะเปิดให้เร่งทำบุญ” พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป ชี้แจ้งแล้ว "ไม่ใช่ความจริงจากปากอาตมา" !

ซึ่งพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป ได้ออกมาชี้แจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อไว้ว่า

“เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสในโลกโซเชี่ยลซึ่งมีเรื่องราวเหมือนดังรูป ที่มีการส่งต่อและถามกันมามาก ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ใช่ความจริงจากปากอาตมา เป็นการขยายความตามความเห็นของตนจนเกินไปกันเอง และเป็นเรื่องเก่าเมื่อปีที่แล้ว จึงขอแจ้งให้พุทธบริษัททราบโดยทั่วกันตามนี้”

หยุดแชร์! “เรื่องวันที่26-27นี้สามโลกธาตุจะเปิดให้เร่งทำบุญ” พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป ชี้แจ้งแล้ว "ไม่ใช่ความจริงจากปากอาตมา" !

 

แน่นอนการทำบุญล้วนเป็นสิ่งดี เป็นสิ่งที่สร้างกุศล สามารถทำได้ทุกวันไม่ต้องรอวันใดวันหนึ่งก็ตาม แต่อย่างไรการกล่าวเท็จนั้นถือเป็นการกระทำที่เป็บบาป เพราะฉะนั้นควรละเว้น เมื่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโปได้ออกมาชี้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ขอให้ทุกท่านช่วยกระจายข้อเท็จจริงทราบโดยทั่วกัน