เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่นไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

การนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งลึกลงไปอยู่นานหลายชั่วโมง โดยที่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหน เพราะว่าจิตดับหมด ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้น จิตเป็นสมาธิหลวงปู่เทสก์บอกเอาไว้ว่า อาการเช่นนี้เรียก นิพพานพรหม จิตดับจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียง ไม่รับรู้อะไรจากภายนอก จิตลงไปสู่ส่วนลึกที่สุดเป็นอัปปนาฌาน เรียกว่าพรหมลูกฟักเป็นพรหมชั้นสูง ถ้าไม่แก้ไขผู้นั้นจะคิดว่าตนได้พบพระนิพพาน จะไปไหนไม่รอด

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

หลวงปู่เทสก์เล่าต่อว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อติดตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ทางภาคเหมือ และพักอยู่สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก (วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ปัจจุบัน) ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ 6 โมงเย็นไปจนถึง 6 โมงเช้าวันรุ่งขึ้น น้ำค้างจับร่างหลวงปู่ขาวจนเปียกชุ่มท่านจึงรู้สึกตัวออกจากสมาธิ ก็ไม่ทราบว่าจิตไปอยู่ที่ไหน จึงไปถามหลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่นท่านตอบหลวงปู่ขาวเพียงนิดเดียวคือ ให้หลวงปู่ขาวตั้งต้นใหม่ติดตามดูจิตตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสมาธิ ใช้สติปัญญาตามดูจิตให้ดีว่า วางอารมณ์อะไรจึงดับเสียงไปหมด ให้ดูว่าจิตไปอยู่ที่ไหนต้องตามให้รู้

 

 

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

หลวงปู่ขาว อนาลโย

เมื่อหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิไม่ไหวติงเป็นวันๆแบบนั่น ไม่ใช่นิพพาน.... หลวงปู่มั่นสอนวิธีแก้ให้

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)