พลังจิตมีอำนาจแค่ไหนใช้งานได้จริงไหม มาฟังพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

พลังจิตมีอำนาจแค่ไหนใช้งานได้จริงไหม มาฟังพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

พลังจิตมีอำนาจแค่ไหนใช้งานได้จริงไหม มาฟังพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เมื่อ31 มีนาคม พ.ศ. 2502 อุปสมบทที่วัดธาตุมีชัย บ้านโคกคอน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ได้รับฉายาว่า "ปัญญาปทีโป"

พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูอดุลย์สังฆกิจ พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระครูพิพิธธรรมสุนทร

เวลาต่อมา ท่านออกธุดงค์ไปต่อไป และได้ผ่านไปพบวัดร้าง คือ วัดอรัญญวิเวก (สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก) ท่านพักอยู่ไม่นาน แต่การปฏิบัติธรรมของท่านเจริญก้าวหน้า จึงได้รับความสงบมาก การทำความเพียรด้านอื่นๆ ก็ไม่ติดขัด เพราะสถานที่สงบเงียบและวิเวกดี การปฏิบัติธรรมของท่านเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ชาวบ้านมีศรัทธาจึงพร้อมใจกันสร้างกุฏิให้ท่านใหม่ ...จวบจนปัจจุบัน ท่านยังคงพำนักอยู่ ณ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) แห่งนี้