อ่านแล้วถึงกับอมยิ้ม! (พระราชอารมณ์ขัน) เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงงานหนักพระองค์ทรงเสด็จไปทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ถึงแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงไรท่านไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่  แต่ท่านก็ยังทรงมีพระราชอารมณ์ขัน ...

บทความ“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการอนุรักษ์ภาษาไทย”ของนวรัตน์ พลเดช เล่าถึงพระจริยวัตรอันสุดแสนจะ “ติดดิน” ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของผู้ซึ่งจะต้องทำงานพัฒนาและต้อง“สื่อสาร”กับประชาชนให้ได้รับความเข้าใจชัดเจนว่า


อ่านแล้วถึงกับอมยิ้ม! (พระราชอารมณ์ขัน) เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา

“ผู้เขียนยังจำข้อเขียนจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อหลายปีมาแล้วในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโคพันธุ์และสุกรแก่ชาวไทยภูเขาภาคเหนือในครั้งนั้นมีนักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จไปด้วย พระองค์โปรดฯให้นักวิชาการเกษตรแนะนำชาวไทยภูเขาฟังว่า การเลี้ยงโคและสุกรนั้นต้องให้โภชนาการที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและใช้ศัพท์ต่างๆอีกมากมายที่ชาวเขาฟังแล้วและคงไม่เข้าใจ พระองค์ทรงปล่อยให้นักวิชาการพูดอธิบายประมาณครึ่งชั่วโมง

     
อ่านแล้วถึงกับอมยิ้ม! (พระราชอารมณ์ขัน) เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา

ทรงสังเกตเห็นพวกเขานั่งฟังตาปริบๆทรงถามนักวิชาการว่า ‘จบแล้วหรือยัง’ นักวิชาการกราบบังคมทูลว่า ‘จบแล้วพระพุทธเจ้าข้า’     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสว่า‘ถ้าอย่างนั้นฉันพูดบ้างนะ’แล้วพระองค์รับสั่งกับชาวเขาว่า
‘ฟังให้ดีๆนะจะเลี้ยงหมูให้มันอ้วนโตเร็วๆ ต้องให้มันกินให้อิ่ม’
แล้วทรงหันมาทางนักวิชาการรับสั่งว่า ‘จบแล้ว’     
ทำเอาผู้ตามเสด็จอมยิ้มไปตามๆกัน...”

อ่านแล้วถึงกับอมยิ้ม! (พระราชอารมณ์ขัน) เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา

อ่านแล้วถึงกับอมยิ้ม! (พระราชอารมณ์ขัน) เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา

http://www.correct.go.th/popnogb/About/m111.html