เหลือเชื่อ! "สมเด็จพระวันรัต(แดง)"หายจากโรคอหิวาต์ เพราะดื่มน้ำพระพุทธมนต์แช่พระกริ่ง!! ประสบการณ์จริงที่ทำเอาพระสังฆราช(แพ) นิยมสร้างพระองค์นี้ !

ติดตามเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

มูลเหตุที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม ทรงสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์นั้น

ทรงเล่าว่า เมื่อพระองค์ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระศรีสมโพธิ์ครั้งนั้น สมเด็จพระวันรัต (แดง) สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ และครั้งหนึ่งสมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อาพาธเป็นอหิวาตกโรค

เหลือเชื่อ! "สมเด็จพระวันรัต(แดง)"หายจากโรคอหิวาต์ เพราะดื่มน้ำพระพุทธมนต์แช่พระกริ่ง!! ประสบการณ์จริงที่ทำเอาพระสังฆราช(แพ) นิยมสร้างพระองค์นี้ ! เหลือเชื่อ! "สมเด็จพระวันรัต(แดง)"หายจากโรคอหิวาต์ เพราะดื่มน้ำพระพุทธมนต์แช่พระกริ่ง!! ประสบการณ์จริงที่ทำเอาพระสังฆราช(แพ) นิยมสร้างพระองค์นี้ !

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครั้งยังทรงเป็นกรมหมื่นเสด็จมาเยี่ยม เมื่อรับสั่งถามถึงอาการของโรคเป็นที่เข้าพระทัยแล้ว รับสั่งว่า “เคยเห็นกรมพระยาปวเรศฯ เสด็จพระอุปัชฌาย์ของพระองค์อาราธนาพระกริ่งแช่น้ำอธิษฐาน ขอน้ำพระพุทธมนต์แล้วให้คนไข้เป็นอหิวาตกโรคกินหายเป็นปกติ พระองค์จึงรับสั่งให้มหาดเล็กที่ตามเสด็จไปนำพระกริ่งที่วัดบวรนิเวศ แต่สมเด็จฯ ทูลว่าพระกริ่งที่กุฎิมี

เหลือเชื่อ! "สมเด็จพระวันรัต(แดง)"หายจากโรคอหิวาต์ เพราะดื่มน้ำพระพุทธมนต์แช่พระกริ่ง!! ประสบการณ์จริงที่ทำเอาพระสังฆราช(แพ) นิยมสร้างพระองค์นี้ !

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าจึงรับสั่งให้นำมาแล้วอาราธนาพระกริ่งแช่น้ำอธิษฐาน ขอน้ำพระพุทธมนต์แล้วนำไปถวายสมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์แล้วโรคอหิวาต์ก็บรรเทาหายเป็นปกติ

เหลือเชื่อ! "สมเด็จพระวันรัต(แดง)"หายจากโรคอหิวาต์ เพราะดื่มน้ำพระพุทธมนต์แช่พระกริ่ง!! ประสบการณ์จริงที่ทำเอาพระสังฆราช(แพ) นิยมสร้างพระองค์นี้ !

เมื่อทูลถามว่า พระกริ่งที่อาราธนาขอน้ำพระพุทธมนต์นั้นเป็นพระกริ่งสมัยไหน พระองค์ท่านรับสั่งว่าจำไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นพระกิ่งเก่าหรือไม่ก็คงเป็นพระกริ่งของสมเด็จกรมระยาปวเรศฯ องค์ใดองค์หนึ่ง

ตั้งแต่นั้นมา พระองค์ก็เริ่มสนพระทัยในการสร้างพระกริ่งขึ้นเป็นลำดับ ค้นหาประวัติการสร้างพระกริ่งและก็ได้เค้าว่า การสร้างพระกริ่งนี้มีมาแต่โบราณกาลแล้ว เริ่มที่ประเทศทิเบตก่อน ต่อมาก็ประเทศจีนและประเทศเขมรเป็นลำดับ

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm