เปิดประตูสวรรค์ เทศกาลกินเจ "กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว" พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ จะเสด็จมาประทานพร..

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

                ตำนานความเชื่อหนึ่ง ของช่วงเทศกาลกินเจ จะเป็นช่วงที่ "กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว" คือพระ 9 องค์ที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ตามคติพุทธมหายาน ประกอบไปด้วยการอวตารของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ ดังมีในพระสูตร ปั๊กเต๊าโก๋ว ฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกง กล่าวไว้คือ พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ คือพระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์และพระศรีเวปุลกสังสารโลกสุขอิศวร โพธิสัตว์ รวมเป็น 9 พระองค์

               โดย 9 พระองค์นี้ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ และทรงเครื่ององค์แบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า “เก้าอ๊วง” หรือ “กิ้วอ๊วง” มีความหมายว่า นพราชา ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

              ตามความเชื่อแล้ว หากคนเรานั้นไม่มีธาตุลม ก็จะถึงแก่ความตาย หากไม่มีธาตุน้ำ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีที่อยู่อาศัย หากไม่มีธาตุดิน ต้นไม้ก็อับเฉาตาย หากไม่มีธาตไฟ สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ และหากไม่มีธาตุทองเศรษฐกิจและระบบการค้าก็ไม่สามารถดำเนินได้ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นั้นจะทรงแบ่งภาคต่อจากภาคของการเป็นเทพเจ้าลงไปเป็นดาวเคราะห์ 9 ดวง เพื่อที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบเป็นจักรราศีแห่งดวงชะตา ซึ่งดาวเคราะทั้ง 9 ดวงจะมีดังนี้

คือ

 

1.พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ (ดาวไท้เอี้ยงแช คือ พระอาทิตย์)

 

2.พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ (ดาวไท้อิมแช คือพระจันทร์ )

 

3. พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ(ดาวฮวยแช คือ ดาวอังคาร)

 

4 พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ(ดาวจุ้ยแช คือ ดาวพระพุทธ)

 

5.พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ(ดาวบักแช คือ ดาวพฤหัสบดี)

6. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ(ดาวกิมแช คือ ดาวพระศุกร์)

 

7. พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ(ดาวโท้วแช คือ ดาวพระเสาร์)

 

และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ คือ

 

1.ใพระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์(ดาวล่อเกาแช คือพระราหู)

2.พระศรีเวปุลกสังสารโลกสุขอิศวร โพธิสัตว์ (ดาวโกยโต้วแช คือ พระเกตุ)

                รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงนี้คือกำเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 จะส่งผลต่อ หากวันใดดาวเคราะห์ดวงใดหยุดหมุน หรือเทพเจ้าประจำดวงดาวหยุดทำงาน โลกคงเกิดโลกาวินาศ โดยที่ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 1 – 9 ของเดือน 9 จะเป็นกำหนดวันที่เทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์แต่ละองค์จะผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี โดยท่านจะผลัดกันองค์ละวัน เมื่อถึงเทศกาล ในพิธีกรรมนี้ สาธุชนจึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต หันมาบำเพ็ญศีล โดยการตั้งปณิธานในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เพื่อเป็นการสมาทานศีล 3 ประการ คือ

 

1. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตน

2. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตน

3. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตน

        เพื่อขอพรจากท่านและเป็นการขอบคุณที่ทรงมีคุณแก่โลกที่ทรงไว้ซึ่งธาตุทั้งห้าและจักรราศีแห่งดวงดาว และนี้คือความเชื่อเรื่องการกินเจในอีกหนึ่งตำนานตามประเพณีที่มีการสืบทอดกันมานับร้อยปี

คาถา บูชา กิ๊วอ๊วงฮุกโจ้วเก็งบุ๊งไคเก็งไต๋กิก

คำแปล (มนต์พระพุทธเจ้าเก้าพระองค์)

 

อิกคิ้วทีตี่ไคอึงสื่อ หยี่คิ้วยิกง้วยถ่วงถ่วงอี๊

ซาคิ้วแกมึ้งตั่วปู่กุ่ย สี่คิ้วฮกล๊กกิ๊บอั๋วแก

ไป่ฮุกโตวอ่ายไป่กิมซิง ไป่เก่าไซทีเง็กอ๊วงติ๊ง

ไป่เก่าไซทีโตวอู่โหล่ว ไป่เก่ามีท๊อโต่วจั่งซิง

ไป่เก่าโล๊วเจี่ยเฮียอิ่วเฮ็ง ไป่เก่าเต๊งกวงเจ๊กอิ่วอั๊ง

ไป่เก่าแกมึ๊งตั่วปู่กุ่ย คิ้วติ๊กฮะแกโตวเผ่งอัง

กวงอิมจ่อโน๊ยเฉี่ยฮีฮี อิ่วอู่โน๊ยจั๊งกั่งโน๊ยตี๊

กวงอิมเฉี่ยเฉี่ยโน๊ยตังจ๋อ กิมท๊งเง็กนึ่งสุ่ยหน่อเปียง

กิมท๊งเง็กนึ่งจ่อหน่อผ่วง กวงอิมหู่หวบแป๊ะสื่อเอ๊ย

แม้กวงจ๋าคี่เตี้ยมฮ้อเฮีย ชิวอิกจับโหงวฮ่งส่งเก็ง

กวงอิมใจนั่งห่าวฮุกซิม จวงไหล่ป้อสงโน๊ยฮวยเก็ง

โน๊ยฮวยไคเก่าเฮียะหมุยอั๊ง กั่งนั่งตี๊จือเก่าเทียงท้าว

เทียงตึ้งหน่อหยี่ตุ่ยสี่จุง โน๊ยฮวยไคเก่าฮุกไหล่ฮุง

ฮกล๊กโตวสี่ฮุกแกสื่อ สื่อใช้สื่อฮกกิ๊บจื้อซุง

 

             ไหว้ครั้งแรกขอฟ้าดินทรงเมตตา ไหว้ครั้งสองพ่ออาทิตย์แม่พระจันทร์ ไหว้ครั้งสามให้ครอบครัวร่ำรวยทรัพย์ ไหว้ครั้งสี่ครอบครัวมีบุญวาสนา การไหว้พระให้กราบไหว้พระทองคำ ไหว้ให้ถึงสุขาวดี ดินแดนเทพเทพบดีเปิดทางให้ เทพบถทรงบันดาลร่างกายเราให้แข็งแรง ไหว้ให้ถึงธูปในกระถางหอมกลิ่นฟุ้ง ทั้งโคมไฟและแสงเทียนสว่างไสวไหว้ให้ถึงครอบครัวเราร่ำรวยใหญ่ วิงวอนให้ครอบครัวเพิ่มทรัพย์และสุข กวงอิมนั่งในกลางบัว ทรงหัวเราะบัวที่นั่งกลางสระบัวลำดับชั้น พระกวงอิมนั่งยิ้มยิ้มกลางดอกบัว กุมารทองทั้งชาย หญิงนั่งสองข้างกุมารหญิงกุมารชายนั่งซ้ายขวา พระกวงอิมเมตตามาสบายมาก เช้ายันค่ำ ไหว้บูชา ด้วยธูปหอม ขึ้นหนึ่งค่ำสิบห้าค่ำพร่ำสวดมนต์ พระกวงอิมรู้ซึ้งถึงความยึดมั่น ตั้งใจสวดมนต์ดอกบัวไหว้บูชาดอกบัวบานสะพรั่งใบแสนสวยงาม สวดมนต์วอนไปถึงยังสรวงสวรรค์แดนสวรรค์เป็นแดนของเทพกษัตริย์ ดอกบัวบานพุทธองค์มาแบ่งปัน มาประทานบุญวาสนาให้ครอบครัว ประทานทรัพย์ประทานบุญ ให้ลูกหลานเทอญ