ชมภาพ"วันนี้ในอดีต" เมื่อ ๓๑ ปีก่อน ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมเด็จพระบรมฯและสมเด็จพระเทพฯ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th


เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรภูมิประเทศ กับทรงตรวจสอบระดับความสูงของบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการฝายทดน้ำห้วย ไอร์ กานะ จากนั้น ทรงพระดำเนินกลับมาเพื่อทรงเยี่ยมสมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ บริเวณนั้น แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานที่โดยเสด็จพระราชดำเนินรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วย

ชมภาพ"วันนี้ในอดีต" เมื่อ ๓๑ ปีก่อน ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมเด็จพระบรมฯและสมเด็จพระเทพฯ
 

ชมภาพ"วันนี้ในอดีต" เมื่อ ๓๑ ปีก่อน ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมเด็จพระบรมฯและสมเด็จพระเทพฯ

ชมภาพ"วันนี้ในอดีต" เมื่อ ๓๑ ปีก่อน ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพร้อมสมเด็จพระบรมฯและสมเด็จพระเทพฯ

จากเฟสบุ๊ค