เค้าเรียกว่าศิษย์มีครู!!! (บารมีพ่อแก่) สุดยอดสิ่งศักดิ์ และเป็นบรมครู แห่งศาสตร์ของการแสดง ที่ศิลปิน และดารานักแสดง ให้ความศรัทธา !!!

บารมีพ่อแก่ หรือพระฤาษี สุดยอดสิ่งศักดิ์ และเป็นบรมครู แห่งศาสตร์ของการแสดง ที่ศิลปิน และดารานักแสดง ให้ความศรัทธา ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 108 องค์

พ่อแก่ หรือพระฤาษี ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่าง ๆ ล้วนนิยมเคารพนับถือบูชา เนื่องด้วยเกิดจากความเชื่อที่ว่าในอดีต พ่อแก่ หรือพระฤาษีได้เป็นผู้นำเอาศิลปะ แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลง หรือแม้แต่การร่ายรำ นาฏศิลป์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ความงาม ความอ่อนช้อยของศิลปะ รู้จักความอ่อนโยน รู้จักรัก รู้จักเมตตา และการให้อภัย ก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษยชาติ ดังนั้นศิลปิน หรือผู้เกี่ยวข้องในศิลปะทุกแขนง ในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่ หรือครูฤาษีว่าเปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง เมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดศิริมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงาน มีเสน่ห์ เมตตามหานิยมในตัว

ความเป็นมาของพ่อแก่
     พ่อแก่, พระฤาษี หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า ครูฤาษี ถือเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 108 องค์ ปางเสมอเถรถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาทั้ง 108 องค์ คำว่า ฤาษี มาจากคำว่า ฤาษิ แปลว่า ผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากฌาน ซึ่งสามารถแลเห็นอดีตปัจจุบัน และอนาคตได้ บางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่า

     "ตฺริกาลชฺญ" แปลว่า ผู้รู้กาลทั้งสาม นอกจากนี้พระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ประทานสรรพวิชาความรู้ ทั้งมวลแก่มนุษยชาติ เนื่องด้วยตำราทางโหราศาสตร์ และตำราทางเทววิทยา กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า พระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล

เค้าเรียกว่าศิษย์มีครู!!! (บารมีพ่อแก่) สุดยอดสิ่งศักดิ์ และเป็นบรมครู แห่งศาสตร์ของการแสดง ที่ศิลปิน และดารานักแสดง ให้ความศรัทธา !!!

 

วันครู
     เนื่องด้วยพระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้ฤาษี 19 ตน ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราช มีสีกายดั่งแก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็นพาหนะ รักษาเขา พระสุเมรุด้านทิศตะวันตก มีร่างกายแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์ เฉลียวฉลาด พูดจาไพเราะเสนาะหู เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่า เทพเทวดา จึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีอันแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครูจึงมีการไหว้ครูกัน ในวันนี้ ซึ่งมีสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

     ฤาษีตนแรกจริงแล้ว คือ พระพรหมนั่นเอง ครับ สังเกตได้จากภาพเขียนของอินเดีย นิยมเขียนรูปพระพรหมเป็นพระฤาษีไว้หนวดเครายาวขาวโพลน นุ่งห่มหนังเสือ เพราะศาสนาพราหมณ์ นั้น ถือกำเนิดมาจากพระพรหม นอกจากนี้พระฤาษียังเป็นสื่อกลางถ่ายทอดพระเวทมาจากพระผู้เป็นเจ้าอีกทอดหนึ่ง เรื่องราวของพระพรหม และพระฤาษีในศาสนาพราหมณ์จึงเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแคว้น ส่วนพระศิวะนั้น พระองค์ก็เป็นหัวหน้าฤาษีทั้งมวล ด้วยการบำเพ็ญตบะญาณแผดเผากิเลส และแต่งกายอย่างสมถะ พราหมณาจารย์ จึงยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งฤาษีและเหล่ามุนี ทั้งมวล ครับ

เค้าเรียกว่าศิษย์มีครู!!! (บารมีพ่อแก่) สุดยอดสิ่งศักดิ์ และเป็นบรมครู แห่งศาสตร์ของการแสดง ที่ศิลปิน และดารานักแสดง ให้ความศรัทธา !!!

ฤาษี แปลว่า ผู้มีปัญญาอันเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า แบ่งชั้นดังนี้

พรหมฤาษี
เทพฤาษี
ราชฤาษี
มนุษย์ฤาษี

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด