คำบริกรรม "พุทโธ" "สัมมาอะระหัง" "ยุบหนอ-พองหนอ" สำคัญไฉน?! ควรรู้ไว้...จะได้ไม่เป็นนกแก้วนกขุนทอง!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ปัจจุบันนี้ ศาสนิกชนผู้สนใจปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนากรรมฐานมักจะมีความสงสัยในแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เริ่มต้นสนใจ เนื่องจากคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานต่างก็แนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกัน

ยิ่งกว่านั้น แทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยความเป็นธรรม กลับทำเหมือนไม่อยากจะยอมรับคำสอนของคณาจารย์ท่านอื่นว่าก็เป็นคำสอนที่ถูกต้อง หรือถึงขั้นดูหมิ่นดูแคลนคณาจารย์ท่านอื่นไปเลยก็เคยมีไม่น้อย

 

คำบริกรรม "พุทโธ" "สัมมาอะระหัง" "ยุบหนอ-พองหนอ" สำคัญไฉน?! ควรรู้ไว้...จะได้ไม่เป็นนกแก้วนกขุนทอง!!

ดังนั้น เมื่อมีผู้สงสัยทำนองนี้มาก ๆ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" จึงอธิบายให้ฟังว่า

"การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนก็ได้ เพราะให้ผลเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว

ที่ท่านสอนวิธีปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นก็เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน จึงต้องมีวัตถุ แสง สี และคำบริกรรม เช่น พุทโธ สัมมาอะระหัง ยุบหนอ-พองหนอ เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน

เมื่อจิตรวมสงบแล้ว คำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเอง แล้วก็จะถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน คือมีวิมุตติเป็นแก่น มีปัญญาเป็นยิ่ง"

 

คำบริกรรม "พุทโธ" "สัมมาอะระหัง" "ยุบหนอ-พองหนอ" สำคัญไฉน?! ควรรู้ไว้...จะได้ไม่เป็นนกแก้วนกขุนทอง!!

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา : http://board.palungjit.org

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด