การฉันที่ถูกต้องตามธรรมวินัย กับการฉันมังสวิรัติ อันไหนจะบริสุทธิ์ แตกต่างเช่นไร โดย...หลวงปู่ดูลย์

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

การฉันที่ถูกต้องตามธรรมวินัย กับการฉันมังสวิรัติ อันไหนจะบริสุทธิ์ แตกต่างเช่นไร โดย...หลวงปู่ดูลย์

จากหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี ได้รวบรวมคำสอนของลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกรูป คือหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เล่าไว้ว่า

 

การฉันที่ถูกต้องตามธรรมวินัย กับการฉันมังสวิรัติ อันไหนจะบริสุทธิ์ แตกต่างเช่นไร โดย...หลวงปู่ดูลย์

...เมื่อวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่าประโคนชัย มีภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แวะเข้าไปขอพักที่วัดป่านั้น

หลังจากแสดงความคารวะตามสมณวิสัยแล้ว ก็กล่าวถึงจุดเด่นที่พวกเขายึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือผู้สนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์ ผู้บริโภคผักมีจิตเมตตาสูง สามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อหันไปบริโภคผักแล้ว จิตใจก็สงบเย็นดีขึ้น

การฉันที่ถูกต้องตามธรรมวินัย กับการฉันมังสวิรัติ อันไหนจะบริสุทธิ์ แตกต่างเช่นไร โดย...หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่ว่า

"ดีทีเดียวแหละ ท่านใดสามารถฉันมังสวิรัตได้ก็เป็นการดีมาก ขออนุโมทนาสาธุด้วย ส่วนท่านที่ยังฉันมังสะอยู่ หากมังสะเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์โดยสามส่วน คือ ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเจาะจงให้เรา และได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้ว ก็ไม่ผิดธรรมผิดวินัยแต่ประการใด อนึ่ง ที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็นดีนั้น ก็เป็นผลเกิดจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ไม่เกี่ยวกับอาหารใหม่ อาหารเก่า ที่อยู่ในท้องเลย"...