"ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้"  เมื่อในหลวงทรงเป็นสัตวแพทย์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

ตลอด ๗๐ปีที่ทรงครองศิริราชสมบัติ พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทย ยิ่งในถิ่นทุรกันดาร ยิ่งไกล หรือลำบากเพียงใดท่านก็ทรงเสด็จไปเพื่อให้ราษฎรของท่านนั้นได้อยู่ดีกินดี...

พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน ผู้ทำหน้าที่ถวายงานอารักขา ได้เล่าไว้ในบทสัมภาษณ์ ผู้เขียนขอนำมาสรุปใจความสำคัญ ความว่า...
"เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้วและเย้าในคราวหนึ่ง หัวหน้าชาวเขาเผ่าเย้าได้กราบทูลว่าหมูที่ได้พระราชทานไปนั้น เวลานี้เป็นโรค สัตวแพทย์ที่ไปให้การรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ในหลวงจึงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรว่าหมูเป็นอะไร ก็ปรากฏว่าหมูเป็นโรคเรื้อน ผอมมาก

"ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้"  เมื่อในหลวงทรงเป็นสัตวแพทย์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว

ในหลวงรับสั่งต่อหัวหน้าชาวเขาว่า ..มีน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้วบ้างไหม ก็ตอบว่ามี รับสั่งให้เขาหาผ้าขี้ริ้วมา ในหลวงทรงสาธิตให้ดูด้วยพระองค์ท่านเอง โดยทรงเอาผ้าขี้ริ้วจุ่มในน้ำมันเครื่อง แล้วก็อธิบายให้ชาวเขาฟังว่า ให้เอาผ้าชุบน้ำมันเครื่องแบบนี้ถูที่ที่เป็นโรคเรื้อนนะ วันเว้นวัน ๑๐ ครั้ง แล้วหมูจะหายจากโรค

"ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้"  เมื่อในหลวงทรงเป็นสัตวแพทย์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว
 

หลังจากนั้นปีหนึ่ง ในหลวงก็เสด็จฯ ไปที่นั่นอีกครั้ง คราวนี้หัวหน้าชาวเขาเผ่าเย้าผู้นี้ จูงพระหัตถ์ท่านไปดูหมูตัวนั้น ซึ่งออกลูกมาหลายครอกแล้ว บอกว่า..ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้ เวลานี้ได้ลูกหลานเยอะแยะ...
สิ่งที่ผมประทับใจมาก คือ พระองค์ทรงแก้ปัญหาตามภูมิสังคมโดยใช้สิ่งรอบตัว ทรงเป็นสัตวแพทย์เอง ยาบางอย่างของแพทย์เองก็รักษาไม่ได้ โดยเฉพาะโรคเรื้อน"
"ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้"  เมื่อในหลวงทรงเป็นสัตวแพทย์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว