เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก!...เมื่อในหลวงทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมค่ายวิทยุสายลม ปี ๒๕๒๘...(รับชมคลิปเสียง)

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

ตลอด ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงหยุดในเรื่องการทรงงาน ทรงศึกษา ระวังในทุกๆ เรื่องเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี มีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก ที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของท่าน ....

เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก!...เมื่อในหลวงทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมค่ายวิทยุสายลม ปี ๒๕๒๘...(รับชมคลิปเสียง)
 

คลิปเสียงที่ในหลวงทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมค่ายวิทยุสายลม โดยทรงใช้สัญญาณเรียกขานVR๐๐๙ ในสมัยนั้น ซึ้งในช่วงนั้นเป็นช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งในกรุงเทพฯ ได้เกิดน้ำท่วม และทรงได้แนะนำในเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปั¬ญหาน้ำท่วมในครั้งนั้น และทรงใช้คำพูดในการสนทนาแบบเรียบง่ายเป็นกันเองในการติดต่อกับศูนย์วิทยุสายลม ซึ่งฟังดูแล้วรู้สึกประทับใจมาก และปลาบปลื้มอย่างยิ่ง

เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก!...เมื่อในหลวงทรงติดต่อสนทนากับศูนย์ควบคุมค่ายวิทยุสายลม ปี ๒๕๒๘...(รับชมคลิปเสียง)

รับชมรับฟังคลิป