"พระปัจเจกพุทธเจ้า"แตกต่างกับ"พระพุทธเจ้า" อย่างไร  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์http://panyayan.tnews.co.th

“พระปัจเจกพุทธเจ้า”แตกต่างกับ”พระพุทธเจ้า” อย่างไร  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

"พระปัจเจกพุทธเจ้า"แตกต่างกับ"พระพุทธเจ้า" อย่างไร  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” (พระราชสังวรญาณ) เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ซึ่งถือว่าเป็นพระอาจารย์และสหธรรมิก (สหายธรรม) ของหลวงปู่มั่น อีกทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านอื่นๆ ในสมัยนั้นอีกด้วย ท่านเล่าให้ฟังว่า  ท่านมองเห็นความทุกข์ เห็นธรรมตั้งแต่ยังเด็ก  ต่อมาเมื่อท่านบวช ท่านก็ได้พบกับธรรมอีก ด้วยเหตุว่า  ท่านมีสุขภาพไม่ดี ป่วยหนักเป็นวัณโรคจนหมอไม่รับรักษา ท่านจึงเปลี่ยนทุกขเวทนาของท่านให้กลายเป็นธรรมะ สอนเรื่อง “มรณสติ” ให้กับตัวท่านเอง

เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีพระราชพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง

 “หลวงพ่อพุธ”เทศน์ถวายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ’ดังนี้

"พระปัจเจกพุทธเจ้า"แตกต่างกับ"พระพุทธเจ้า" อย่างไร  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ :

 “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ไม่เหมือนกับ “พระพุทธเจ้า” อย่างไรเจ้าคะ ?

หลวงพ่อพุธ :

พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงที่ไม่แสดงธรรมและไม่ตั้งศาสนา  ถ้าใครทำบุญทำทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านเพียงแต่ให้ศีลให้พร  ถ้าแสดงธรรมก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวพอที่จะจับมาปฏิบัติได้  อย่างดีก็เพียงแต่แนะนำให้รักษาศีล ให้ภาวนา ให้ทาน เป็นแต่เพียงแนะนำเท่านั้น โดยวิสัยของท่านพระปัจเจกพุทธะไม่มุ่งที่จะมีสาวก  ถ้าหากจะมีคำสอนปรากฏอยู่บ้างก็เป็นไปเพื่อชีวิตของท่านเท่านั้น  ไม่ให้สาวกเพื่อสืบพระศาสนา

การตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็มีความเสมอกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยทั่วๆ ไปก็คือ ความเป็น “อาสวักขยญาณ” คือ สามารถทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป  พระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิมีความละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป จนสามารถตัดกิเลสออกจากจิตใจไปได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น  ส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระปัจเจกได้โดย “เจโตวิมุตติ” คือ ทำจิตให้ละเอียดลงไป แล้วตัดกิเลสด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งเหล่านั้น  เพราะฉะนั้น  เมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์ท่านแล้ว ท่านจึงไม่สามารถแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวางอย่างมีเหตุผลเหมือนพระพุทธเจ้าโดยทั่วๆ ไป

นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง “พระปัจเจกพุทธเจ้า” กับ “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ :

ดิฉันอยากจะถามว่า สมัยนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างไหม ?

หลวงพ่อพุธ :

หากอาศัยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าของเราทรงกำหนดอายุพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ ปี  พระศาสนาขณะนี้ได้ดำเนินมา ๒,๕๐๐ ปีเศษแล้ว  ศาสนาพุทธยังปรากฏอยู่ในโลก ยังไม่ว่างจากพระศาสนา  ในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ ยังไม่สิ้นอายุพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มี  ถ้าอาศัยหลักฐานตามคัมภีร์แล้วก็จะยืนยันได้ตามนั้น  ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มี

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

"พระปัจเจกพุทธเจ้า"แตกต่างกับ"พระพุทธเจ้า" อย่างไร  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับเหล่าพระอริยสงฆ์อีกมากมายได้ในหนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202