สาธุเลย..หลวงตามหาบัวสอน วิธีทำบุญ ..."บุญ"แบบนี้คือบุญอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ !

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

การทำบุญมีสองอย่าง หนึ่งคือการสละทรัพย์เงินทอง

เพื่อสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา หรือการบูชาด้วยดอกไม้

ธูป เทียน ข้าวของ เรียกว่า อามิสบูชา

ส่วนบุญอีกอย่างหนึ่งนั้นคือ การถือศีล ภาวนา การทำสมาธิวิปัสสนา

เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอด ให้เกิดเป็นปัญญา เป็นผู้รู้

ดังที่เราภาวนาว่า พุทโธซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาด

อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นบุญอันสูงสุด

อันจะนำตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ในโลกนี้ได้

ช่วยตัวเองได้ มิให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป

บุญข้อนี้เป็นบุญอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้ปฏิบัติ

ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชานี้ เป็นเสมือนแม่น้ำสองสายที่ใสสะอาด

ไหลมารวมกันสู่แอ่งน้ำใหญ่อันอยู่ในห้วงหัวใจของเราเอง

เป็นแหล่งน้ำอันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำความฉ่ำชุ่มเย็น

ไปทั่วทุกหัวระแหง เกิดคุณค่าและประโยชน์อันประมาณมิได้

.....................................................................................

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 

จินต์จุฑา เจนสระคู รายงาน

คัดจากหนังสือ ธรรมะชาวบ้าน