กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา..."ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง三山国王

ริมคลองบางกอกใหญ่

ศาลเจ้าซึ่งประดิษฐาน3มหาเทพซำซัวก๊กอ๊วงซึ่งเป็นเทพที่เคารพศรัทธาในหมู่ชาวแต้จิ๋วและชาวฮากกาในฆณฑลกวางตุ้ง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ยังคงรักษางานสถาปัตยกรรมและการประดับตบแต่งด้วยศิลปะช่างชาวแต้จิ๋วโบราณได้อย่างดียิ่ง

เนื่องจากในอดีตเส้นทางคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรที่สำคัญศาลเจ้าแห่งนี้จึงสร้างหันด้านหน้าสู่ลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักและมีเพียงทางเดินเล็กๆต่อเนื่องกับชุมชนทางด้านหลังเท่านั้น

ต่อมาเมื่อการคมนาคมเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางน้ำลดน้อยลงไป ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานในพื้นที่ใกล้เคียงศาลเจ้าแห่งนี้จึงเข้าถึงลำบากเนื่องจากไม่มีทางเข้าถึงทางรถยนต์และทางบกตัองอาศัยการเดินทางทางเรือเท่านั้น

ปัจจุบันความงดงามของงานศิลปะเขิงช่างแต้จิ๋วโบราณที่รังสรรค์เอาไว้ ณ.ศาลเจ้าแห่งนี้กำลังถูกกาลเวลาและปัจจัยอื่นๆ เช่น น้ำท่วมศาลเจ้าในช่วงน้ำหลาก ทำลายงานศิลปะอันงดงามดังกล่าวอย่างมาก

ปัจจุบันผู้ศรัทธาสามารถเดินทางมากราบสักการะที่ศาลเจ้าได้อย่างสะดวกในช่วงงานฉลองวันเทวสมภพองค์ซำซัวก๊กอ๊วงในวันที่25เดือน2ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีนเท่านั้น***

โดยทางศาลเจ้าได้จัดบริการเรือข้ามลำคลองบางกอกใหญ่จากศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนเทอดไท ที่อยู่ด้านตรงข้าม

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ) กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา...\"ศาลเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง ริมคลองบางกอกใหญ่\" ความงดงามแห่งศิลปะแต๊จิ๋ว ดำรงศรัทธามากว่า 100 ปี (ชมชุดภาพ)

 

ที่มา : FB : ไหว้พระไหว้เจ้า