ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อนิมนต์เชิญหลวงตามหาบัวไปงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง  ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมกับหลวงตามหาบัว ซึ่งพระอาจารย์ภูสิต ขันติธโร (พระอุปัฏฐากหลวงตามหาบัว) เป็นผู้บันทึกจากความทรงจำ ดังนี้

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ติดตามข่าวเพิ่มที่ “หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

หลวงปู่ครับ “สาวกภูมิ” กับ “พุทธภูมิ” ต่างกันอย่างไร ?

หลวงตามหาบัว :

พุทธภูมิก็เหมือนดั่งเรานั่งรถไฟ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ หรือนั่งรถไฟไปอุดรฯ นั่นแหละ...พุทธภูมิ  แต่ถ้าเรานั่งจักรยานมา หรือนั่งมอเตอร์ไซค์ ขี่มอเตอร์ไซค์ไป นั่นแหละ...สาวกภูมิ

เพราะฉะนั้น  การเป็นพุทธภูมิก็คือการนำคนไปได้เยอะๆ  ส่วนสาวกภูมินั้นนำไปได้น้อยๆ ไม่ได้มากนัก อย่างเก่งก็ ๑ คน หรือ ๓-๔ คน ก็ว่ากันไป นั่นคือสาวกภูมิ  เข้าใจไหมล่ะ พ่อหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

เข้าใจแล้วหลวงปู่...  แล้ว “นิพพาน” เป็นอย่างไรนะ หลวงปู่ ?

หลวงตามหาบัว :

อ้อ...พ่อหลวง  เหมือนพ่อหลวงมาวัดป่าบ้านตาดนี่แหละ  รู้ไหมว่าวัดป่าบ้านตาดอยู่ตรงไหน  อยู่บนกุฏินี่เหรอ  วัดป่าบ้านตาดอยู่ไหนล่ะ  แต่พอพระมหากษัตริย์มาถึงนี่แล้ว บริเวณนี้ทั้งหมดคือวัดป่าบ้านตาดนี่แหละ  แต่จะชี้ลงไปว่าที่กุฏิอาตมาก็ไม่ใช่ ที่กุฏิพระก็ไม่ใช่ ที่ศาลาก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งหมด  แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดในกำแพงวัดนี้นี่แหละคือวัดป่าบ้านตาด  นี่แหละ...พระนิพพานก็มีความหมายแบบเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

ขอบารมีหลวงปู่ช่วยต่ออายุให้แม่หลวง (สมเด็จย่า)

หลวงตามหาบัว :

พ่อหลวงนั่นแหละก็จัดการเองได้ ขอเองได้ จัดการเอง  อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

เอาล่ะ... ได้เวลาแล้ว จะกลับแล้ว  หลวงปู่มีอะไรจะบอกไหม ?

หลวงตามหาบัว :

การเป็นพุทธภูมิ สร้างบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ พอจบพุทธภูมิได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว  พระพุทธเจ้าก็มีพุทธกิจ ๕ คือ  ตอนเช้าบิณฑบาต  ตอนบ่ายสอนคหบดีมนุษย์ทั่วไป  ตกเย็นสอนนักบวช สมณชีพราหมณ์  ตอนกลางคืนแก้ปัญหาเทวดา  พอมาตอนเช้ามืดเล็งญาณดูสัตว์โลก สัตว์โลกตัวไหนมีกิเลสเบาบางพอที่จะบรรลุธรรมได้ ท่านก็จะเล็งญาณดู รีบไปโปรดก่อน

พระพุทธเจ้าสร้างบารมีพุทธภูมิจนได้เป็นพระพุทธเจ้า  เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็มีพระพุทธกิจ ๕ อย่างนี้  แต่...ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร ทำงานกันจนไม่มีเวลาจะพักผ่อน  เอาล่ะๆ อาตมาจะให้พร

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ติดตามข่าวเพิ่มที่ ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

อยากให้ท่านอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ไปนานๆ

พระอาจารย์ภูสิต ขันติธโร :

เจริญพร มหาบพิตร ... อาตมาก็อยากจะอยู่  แต่ถ้าถึงเวลาที่อาตมาจะต้องเอาตัวเองให้รอด อาตมาก็ขอเอาตัวเองให้รอดก่อน  เพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงเวลาไปก็ต้องไปเหมือนกัน

 

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ติดตามข่าวเพิ่มที่ 

เป็นบุญตา!! คลิปหาชมยาก ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ น้อมกราบหลวงตามหาบัว (มีคลิป!) #ยิ่งดูยิ่งคิดถึง

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับเหล่าพระอริยสงฆ์อีกมากมายได้ในหนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด