อลังการงานสร้าง!! "นครวัด" เทวสถานมหัศจรรย์ สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาล ... มากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกัน!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ http://tnews.co.th

“นครวัด” ถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง ซึ่งเริ่มต้นสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒  วัสดุหลักที่สถาปนิกชาวกัมพูชาใช้ก่อสร้างก็คือหินทราย  ในขณะที่โครงสร้างภายในและกำแพงรอบนอกก่อขึ้นด้วยศิลาแลง  ส่วนวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อนั้นสันนิษฐานว่าเป็นยางไม้หรือไม่ก็ปูนขาว
หินทรายที่ใช้ในการสร้างนครวัดนั้นเชื่อกันว่ามีจำนวนมากถึง ๕-๑๐ ล้านก้อน ซึ่งบางก้อนมีน้ำหนักถึง ๑.๕ ตัน  ก้อนหินจำนวนมหาศาลนี้ต้องบอกว่ามากกว่าจำนวนก้อนหินทั้งหมดที่ใช้สร้างพีระมิดของอียิปต์หรือกินพื้นที่มากกว่ากรุงปารีสทั้งกรุงเสียอีก
หินทรายเหล่านี้ถูกลำเลียงมาจากแหล่งสกัดหินบนภูเขากุเลนซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆ ๒๕ ไมล์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลำเลียงมาตามลำคลองเป็นระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร จนถึงทะเลสาบโตนเลซับ ข้ามทะเลสาบไปอีก ๓๕ กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามแม่น้ำเสียมเรียบอีก ๑๕ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า ๙๐ กิโลเมตร  แต่อย่างไรก็ตาม เอ็ตสึโอะ อุชิดะ และอิชิตะ ชิโมดะ สองนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ตรวจสอบหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมจนพบเส้นทางลำเลียงหินทรายที่เชื่อมต่อจากแหล่งสกัดหินมายังจุดก่อสร้างโดยมีระยะทางเพียง ๓๕ กิโลเมตร ซึ่งสั้นกว่าเส้นทางที่ลำเลียงมาตามแม่น้ำลำคลอง

 

อลังการงานสร้าง!! "นครวัด" เทวสถานมหัศจรรย์ สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาล ... มากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกัน!!

นครวัด

นครวัดใช้เวลาก่อสร้างร่วมหนึ่งร้อยปี ใช้แรงงานคนนับแสนกับช้างนับหมื่นในการลำเลียงก้อนหิน ใช้ช่างแกะสลักหลายพันคนและเวลาหลายสิบปีในการแกะสลักหินทั้งหมด

 

อลังการงานสร้าง!! "นครวัด" เทวสถานมหัศจรรย์ สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาล ... มากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกัน!!

อลังการงานสร้าง!! "นครวัด" เทวสถานมหัศจรรย์ สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาล ... มากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกัน!!

อลังการงานสร้าง!! "นครวัด" เทวสถานมหัศจรรย์ สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาล ... มากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกัน!!

ที่มา : http://www.thevintagenews.com/2016/09/06/priority-angkor-used-far-greater-amounts-stone-egyptian-pyramids-combined-occupied-area-greater-paris/