ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

๒เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ ชวนชม ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ที่บันทึกโดยในหลวงร.๙ ๒เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ ชวนชม ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ที่บันทึกโดยในหลวงร.๙

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

โดยภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เมื่อปี พุทธศักราช 2499 ชิ้นนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบันทึกภาพพระอริยาบท สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

๒เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ ชวนชม ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ที่บันทึกโดยในหลวงร.๙

ที่มา : เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn