ครั้งหนึ่งในชีวิต!! 6 เมษายน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร”...ไม่ควรพลาดโอกาสร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้!!

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

ทางวัดญาณสังวราราม ชลบุรี เผยแพร่ข้อความ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของวัดญาณสังวร เรื่องพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ว่า

ครั้งหนึ่งในชีวิต!! 6 เมษายน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร”...ไม่ควรพลาดโอกาสร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้!! ครั้งหนึ่งในชีวิต!! 6 เมษายน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร”...ไม่ควรพลาดโอกาสร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้!!

"ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

.

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน ณ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันที่ 6 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. พร้อมเปิดอริยาคาร พิพิธภัณฑ์พระอริยสงฆ์อย่างเป็นทางการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

และงานจะมีต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2560

.

สำหรับผู้ทีมีจิตศรัทธาต้องการจะร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการติดตั้งบุษบกครั้งนี้ ทางเพจจะแจ้งรายละเอียดและช่องทางการบริจาคในลำดับถัดไป

ครั้งหนึ่งในชีวิต!! 6 เมษายน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร”...ไม่ควรพลาดโอกาสร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้!!

 

ที่มา : เฟซบุ๊ควัดญาณสังวราราม ชลบุรี