ไม่มีคำว่าถอย !! "หลวงปู่พุทธะอิสระ" เดินหน้า!! ยื่นหนังสือต่อDSI ให้เพิ่มแนวทางแก้ปัญหา ให้ดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน  "วัดพระธรรมกาย"

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
หลวงปู่พุทธะอิสระ เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อขอให้เพิ่มเติมแนวทางแก้ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย โดยตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยพระและฆราวาส เพื่อดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน และระงับอธิกรณ์ ที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษโจทก์อาบัติแก่ภิกษุผู้อยู่ในวัดธรรมกายและเครือข่ายให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย

ไม่มีคำว่าถอย !! "หลวงปู่พุทธะอิสระ" เดินหน้า!! ยื่นหนังสือต่อDSI ให้เพิ่มแนวทางแก้ปัญหา ให้ดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน  "วัดพระธรรมกาย"

ไม่มีคำว่าถอย !! "หลวงปู่พุทธะอิสระ" เดินหน้า!! ยื่นหนังสือต่อDSI ให้เพิ่มแนวทางแก้ปัญหา ให้ดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน  "วัดพระธรรมกาย"

ไม่มีคำว่าถอย !! "หลวงปู่พุทธะอิสระ" เดินหน้า!! ยื่นหนังสือต่อDSI ให้เพิ่มแนวทางแก้ปัญหา ให้ดำเนินการเร่งรัด สืบสวน สอบสวน  "วัดพระธรรมกาย"