แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

เมื่อ ๑๓ ปีที่ผ่านมา มีพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ พระองค์ทรงบอกถึงวิธีที่จะสร้างความรักของตนเองให้เกิดกับผู้อื่น เหมือน ต้นไม้ที่เติบใหญ่ แข็งแกร่ง แผ่กิ่งก้าน สร้างความอบอุ่น ร่มเย็น ให้กับผู้คนมากมาย ย่อมสร้างลูกไม้ ที่ไม่ต่างกัน ด้วยใจความในจดหมายจดหมายถึงสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
6 ตุลาคม 2547 
พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดังนี้

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :"ใครว่าคนอ้วนรำละครไม่ได้ ดูเราเป็นตัวอย่างสิ” เพราะพระองค์ต้องการศึกษาอย่างรู้จริงและลึกซึ้ง จึงเป็นที่มา “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์มรดกไทย”

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

ลูกพ่อ
ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอดมีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่วถ้าให้เลือกในสิ่ง ที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนา ความสว่าง ปรารถนาความดี ด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้  จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง หรือ ความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา ได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและ เกิดสันติภาพ 
ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้...
1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. มีความสันโดษ คือ - มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน  ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือให้มองเห็นโทษของ ความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของ ความเพียร
และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้ภาวนาว่า มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ
เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า ' ชั่งมัน '
พ่อ 
6/10/2547 

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรมเช่น"ในที่พักประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ" 
 

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารภทิ้งท้าย 
“ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉัน ได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของ พ่อทุกคน”
 ฉันรัก พ่อฉันจัง
สิรินธร
cr:พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่

แม้ผ่านมา ๑๓ ปี แต่คำที่พ่อสอนไว้ยังทรงให้ประโยชน์มิรู้ลืม และรำลึกยึดถือเสมอมา “ฉันรัก พ่อฉันจัง” สมเด็จ พระเทพ ฯทรงตรัสถึงในหลวง ร.๙ 
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!
FB: กูจะบอกอะไรให้นะ เพจ @justwannatellyousomething    
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด