สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

เมื่อวานนี้ประเทศไทยได้สูญเสียปูชนียบุคคล “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช” ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๙ น. ท่านเป็นอดีตองคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ อดีตผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และมีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ...(งดพวงหรีด)

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :ประทับใจมิรู้คลาย...เผยภาพหาชมยาก ภาพตัวโน๊ตลายพระหัตถ์จากสองล้นเกล้ารัชกาลที่๙ -๑๐ จาก "ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" ผู้เป็นพระสหายและพระอาจารย์

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร แม้จะมีอาชีพรับราชการและเป็นองค์มนตรีก็ตาม แต่พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมชมีความสนใจดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเมื่อไปศึกษาวิชากฏหมายที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ก็ได้ร่วมเล่นดนตรีในวงของมหาวิทยาลัย เมื่อกลับสู่ประเทศไทยได้ร่วมตั้งวงดุริยางค์ Pro Musica ทำหน้าที่หัวหน้าวงผู้จัดการวง ผู้แสดงเดี่ยว และผู้อำนวยเพลงหลายครั้ง เป็นผู้บุกเบิกเพลงประเภทคลาสสิคคนสำคัญของประเทศไทยผู้หนึ่งที่มีผลงานด้านการประพันธ์เพลง และผลงานเรียบเรียงเสียงประสานมากมาย เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด แผ่นดินของเรา เราสู้ และเพลงอื่น ท่านได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนประเทศคนแรกที่เข้าร่วมแสดงในวงดุริยางค์ซิมโฟนี่โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานเพลงบัลเล่ต์จันทกินรีได้รับเกียรติให้บันทึกแผ่นซีดี บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฮังการี ซึ่งพลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นทั้งผู้ประพันธ์ และอำนวยการเพลงเอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผลงานของคีตกวีไทยได้รับการบันทึกเสียงโดยวงดุริยางค์ในต่างประเทศ 

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :กำลังใจจากพ่อ!!! เมื่อเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” เปิดตัวครั้งแรก เพื่อผู้ป่วยวัณโรค สร้างปรากฏการณ์แห่งยุค ฮิตทั่วเมือง!! (มีคลิป!)

สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

วงดนตรีโปรมิวสิกานี้ นับเป็นวงดนตรีที่บุกเบิกวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มและรับหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้าวง ผู้จัดการวง ผู้แสดงเดี่ยว และผู้อำนวยเพลง จนกระทั่งเกิดการรวมตัวครั้งใหม่เป็นวงดนตรีที่ใหญ่ขึ้น มีชื่อว่า วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ บางกอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า (B.S.O.) นอกจากการเป็นนักดนตรี และผู้อำนวยเพลงแล้ว หม่อมหลวงอัศนียังมีผลงานประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสาน
พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
ข้อมูลจาก [email protected] และ art2.culture.go.th
สูญเสียปูชนียบุคคล!!! ทางดนตรีระดับโลกของไทย “พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช”

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :หวนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “จุดเริ่มแรกของการมอบถุงยังชีพในประเทศไทย” จากที่สถานีวิทยุ อ.ส. ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ #รำลึกถึงพ่อหลวง
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์