ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

มล.ปนัดดา เป็นประธานเปิดโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง?แผ่นดิน ที่มทร.ธัญบุรี

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

 

โดยม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเสด็จ ณ พื้นที่ต่างๆในผืนแผ่นดินไทยด้วยพระองค์เอง ทรงสังเคราะห์ข้อมูลด้วยพระปรีชาสามารถ ทำให้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยได้ชัดเจน และทรงสอน ทรงชี้แนะ และทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง

จึงทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำประชาชาวไทย พระคุณลักษณะแห่งความเป็นครูของพระองค์มีครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งความรอบรู้ ความใฝ่รู้ ความใจกว้าง การใช้ภาษาและการสื่อสาร การสอน การค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม และการพัฒนา ด้วยพระบรมราชานุกูลต่อวงการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างหาที่สุดมิได้นี้เอง จึงทรงเป็น "ครุราชันย์" ทรงเป็นแบบอย่างของครูและพสกนิกรโดยแท้

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

 

ครูแห่งแผ่นดิน!ศธ.เปิด "คุรุราชัน"! ครูผู้ประเสริฐของแผ่นดินไทย... ย้อนอ่านพระราชดำรัส "ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้"

 

พระราชดำรัส เกี่ยวกับครูและการศึกษา อาทิ...
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓

     “.....ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร……” 
             พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓

             ...ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือ ด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด....”

         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓

 …… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”

         พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

    
    “... ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย…. ”

แหล่งอ้างอิง : สำนักข่าว Inn

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด