ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 

จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ จากคำบอกเล่าจากปากของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยถือพระองค์ ในการตรัสสอบถามคุณย่าทวด "เล็ก เปล่งเสียง" วัย ๙๐ ปี ชาวบ้าน ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แม้ใครได้อ่านเมื่อไร หรือฟังเรื่องนี้เมื่อไร อดปลื้มใจจนน้ำตาคลอไม่ไหว เป็นเหตุการณ์ที่แสนประทับตรึงใจอยู่ในความทรงจำประสพนิกรคนไทยไปอีกตราบเท่านาน 
เหตุการณ์ในวันนั้น “คุณย่าทวดเล็ก”ได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ ใส่ถังน้ำสะอาดมาตั้งไว้หลายถังเผื่อไว้ว่า หากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จเกิดกระหายน้ำ จะได้ดื่มน้ำกัน

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัวว่า“สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ”แตกต่างกันอย่างไร? ในนี้มีคำตอบของหลวงตา

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 

(นี่คือภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑)

แต่แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดถึงว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเสด็จตรงไปหา คุณย่าทวดเล็ก พร้อมกับทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า
"ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม"
คุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่า "ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นน้ำธรรมดาด้วย"
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์แล้วก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า
"ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า"
จากนั้นพระองค์ทรงตักน้ำฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัสว่า
"น้ำฝนเย็นสดชื่นดี และยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย"
แล้วอย่างนี้ ประสพนิกรคนไทยจะไม่ รักและเทิดทูล ท่านสุดหัวใจได้อย่างไร...

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ 
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ!! เมื่อสมเด็จพระเทพฯ "คุยจุ๋งจิ๋ง" กับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ... ทำเอาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงกับทรงกลั้นแย้มพระสรวลไว้ไม่อยู่!!

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์  ขอบคุณเจ้าของข้อมูลและภาพประกอบ
"ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล" เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ!!... "ย่าจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระสุรเสียงที่ ในหลวง ร.๙ ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์  ติดตามข่าวเพิ่มที่ : ในอ้อมพระกรของพ่อ...ในหลวงร.๙ทรงกล่อมบรรทมสมเด็จพระเทพฯ ด้วยการบรรเลงเพลงที่พระราชนิพนธ์เอง จนกว่าพระองค์จะบรรทม...ฟังกี่ครั้งก็น้ำตาซึม

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์