ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

           ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ฝ่ายภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ก็ได้โดยเสด็จไปในงานพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงยามที่เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ตลอดจนการเสด็จเยือนต่างประเทศ เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเก็บรวบรวมสะสมไว้เป็นจำนวนมาก โดยมีบันทึกไว้ว่าในอดีตฟิล์มภาพยนตร์เหล่านั้นถูกถ่ายทำด้วยฟิล์มสีขนาด 16 มิลลิเมตร แต่ละม้วนมีความยาวราว 40 นาที และปัจจุบันมีมากเกินกว่า 10,000 ม้วน  

        โดยภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ จากพระราชวังไกลกังวล ไปยังสวนลิง หัวหิน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๐๔

 

ได้เห็นเป็นบุญตา!! ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ครั้ง พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จฯ ไป "สวนลิง - หัวหิน"

 

ได้เห็นเป็นบุญตา!! ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ครั้ง พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จฯ ไป "สวนลิง - หัวหิน"