"เตรียมมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป"  รับสั่งด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระเทพฯ ที่กล่าวต่อเหล่านักดนตรีตัวน้อยที่มารับเสด็จ...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

ณ จังหวัดนครพนม

ขณะที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังจะเสด็จพระราชดำเนิน กลับโดยประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อ หลังจากในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งถือเครื่องดนตรีไทยอยู่

พระองค์ทรงรู้ว่าคงจะเตรียมไว้ให้ทอดพระเนตร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้กราบทูลเพราะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งว่า ได้เตรียมมาแล้ว เราจะดูแสดงก่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงรีบสั่งให้นักเรียนที่นั่งรออยู่รีบแสดงทันที

หลังจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งว่า "เตรียมมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป"

"เตรียมมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป"  รับสั่งด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระเทพฯ ที่กล่าวต่อเหล่านักดนตรีตัวน้อยที่มารับเสด็จ...

"เตรียมมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป"  รับสั่งด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระเทพฯ ที่กล่าวต่อเหล่านักดนตรีตัวน้อยที่มารับเสด็จ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด