ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

            สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จถวายการสักการบูชา พระมหาธรรมเจติยะโอวาทปาฏิโมกข์ หรือ เสด็จนมัสการพุทธบัลลังค์ที่พระองค์ประกาศพระโอวาทปาติโมกข์  ณ เวฬุวันมหาวิหาร ประเทศอินเดียเมื่อวันออกพรรษา 8 ตุลาคม 2557

เนื่องในโอกาสนี้จึงเข้านมัสการพระอาจารย์อารยวังโส...เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย.ลำพูน. เป็นการเจาะจงเฉพาะ...ขณะจำพรรษาที่เวฬุวันมหาวิหาร...

ทั้งสองพระองค์ได้ทรงบาตรเป็นครั้งแรก...และอาราธนานิมนต์พระอาจารย์อารยวังโสไปประเทศภูฏาน...

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

 

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

ธรรมราชา...เมื่อพุทธกษัตริย์เสด็จเยือน ดินแดนพุทธภูมิ ด้วยพระราชศรัทธาแห่ง"กษัตริย์จิกมี่" เข้านมัสการ ภิกษุไทย "พระอาจารย์อารยะวังโส"

พระอาจารย์อารยะวังโสนั้น นอกจากจะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน  ยังเป็น บุคคลที่ชาวพุทธในอินเดียเคารพนับถือเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอย่างแข็งขัน ถึงขนาดได้รับการยกย่องว่าเป็น “Guruji” (กูรูยี) หรือ ผู้ที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธศาสนาลงบนแผ่นดินอินเดียเลยทีเดียว

โดยวัดเวฬุวรรณมหาวิหาร เป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี มีบ่อน้ำร้อนโบราณคั่นอยู่ระหว่างกลาง นอกกำแพงเมืองเก่าราชคฤห์ อดีตเมืองหลวงของแคว้นมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือแคว้นมคธชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปด้วย

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด