ร้อนเครื่อพัง ! นาซ่าเผยวีดีโอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาวนานกว่าศตวรรษ

ติดตามข่าวสารได้ที่ Tnews.co.th

นาซ่าเผยคลิปวีดีโอที่แสดงถึงสภาพอากศที่เปลี่ยนไปของโลกตลอด136ปี

เราต่างก็รู้ว่าภาวะโลกร้อนได้มีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆปี และตอนนี้น่าซ่าได้เปิดเผยให้เราได้ดูถึงสภาพอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงมาตลอดศตวรรษครึ่ง มันชัดเจนนะครับว่าวีดีโอนี้โลกเรามีความร้อนมากกว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแน่นอน

อุณหภูมิสูงขึ้นมากๆใน่ช่วง35ปีที่ผ่านมา และมากที่สุดในช่วง16ถึง17ปีให้หลังนับตั้งแต่ปี2001องค์กรนาซ่า

มันชัดเจนแล้วว่าเราแทบจะทนต่อไปไม่ได้ในสภาวะโลกร้อนเช่นนี้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกลุ่มคนบางพวกออกมาปฏิเสธเรื่องภาวะโลกร้อน (เช่นนาย โดนัลด์ ทรัมป์) แต่ความจริงก็ยังคงเป็นความจริง มนุษย์เป็นตัวการหลักของภาวะโลกร้อน และมันพร้อมจะทำลายทั้งตัวมนุษย์และโลกใบนี้ เราจะได้เห็นถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ ของพืชนาๆชนิด หากว่าเรายังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนจริงๆ

แหล่งข้อมูล : https://futurism.com/watch-136-years-of-climate-change-in-new-nasa-video/