อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!
อย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้ บางคนอาจไม่เคยทำเลย เคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ ให้คนโน้นคนนี้ สัตว์โน้นสัตว์นี้ ให้ตนเองไม่มี ตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่น จะเอาความดีที่ไหนไปให้เขา อย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตาม ทั้งที่มีชีวิตอยู่ หรือล่วงลับไปแล้ว เบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตนเองก่อน เพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจ ให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเรา ต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่น อย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ ไม่ใช่ว่าให้ทั้งๆที่ตนเองไม่มี นี่คือความเข้าใจผิด ภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ :“ธรรมะ คือ ธรรมชาติ” แม้แต่ต้นไม้ก็เทศน์ธรรมอันมาจากธรรมชาติให้ฟังได้ ปริศนาธรรมที่”หลวงปู่ชา”ทิ้งไว้ให้หมั่นพิจารณาด้วยตนเอง #สาธุ สาธุ

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

การภาวนา คือทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น ที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ ที่ไม่ดีทำให้มันดี ใจเป็นบาปเป็นกรรม ทำให้เป็นบุญเป็นกุศล การสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียว การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา การฟังธรรม เหล่านี้เป็นบุญทั้งหมด เป็นเหตุที่จะให้บุญเกิด บางคนจะทำบุญแต่ละที ก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆเสียก่อนเลยไม่ได้ทำสักที เห็นคนอื่นทำก็ออนซอน กับท่าน คิดว่าเพิ่นบุญหลายหนอ คนไม่รู้จักบุญ บุญไม่ใช่อย่างนั้น การละความชั่ว ละความผิดมันก็เป็นบุญแล้ว การรักษาศีลการเจริญภาวนา การฟังพระธรรมเทศนา ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา เหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้ แล้วคนสมัยนี้เข้าใจว่า การทำบุญ คือการให้ทานเท่านั้น เพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศน์เรื่อง ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี แต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจ

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ :เลื้อยสยองวัด!! "จงอางหางกุด" ... งูใหญ่แห่งวัดหนองป่าพงที่เลื้อยสะกดรอยตาม "หลวงพ่อชา" ไปบิณฑบาต จนชาวบ้านหวาดผวา!!

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

คนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่า การทำบุญคือ การนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆ คนยากจนก็เลยทำไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าว
ความจริงเรื่องการให้ทาน ท่านแบ่งไว้ ๓ ระดับ คือ ๑.การเสียสละสิ่งของภายนอก จัดเป็นทานบารมี ๒.การสละอวัยวะ จัดเป็นทานอุปบารมี  ๓.การสละชีวิต จัดเป็นทานปรมัตถบารมี 
หรืออีกอย่างหนึ่งว่า ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม
เหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหา ไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญทำทานได้ โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง คือ อภัยทาน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วย ดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่าง ให้พากันเข้าใจ บางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้อานิสงส์มาก ก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัว ไม่รู้เรื่อง 
• หลวงพ่อชา สุภัทโท •

อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ :“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!
ที่มาข้อมูล  FB : เพจ เกร็ดธรรมะ ประวัติ พระกรรมฐาน @Aythay
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด