โอกาสชื่นชมพระบารมี!! หมายกำหนดการ ร.10 เสด็จพระราชพิธีสงกรานต์ พระราชทานอนุญาตเปิดปราสาทพระเทพบิดร3วัน ให้ชาวไทยได้สักการะบูรพกษัตริย์!

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

สำนักพระราชวังได้ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2560 ว่า เลขาธิการสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่าพระราชพิธีสงกรานต์ปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศล ดังต่อไปนี้

โอกาสชื่นชมพระบารมี!! หมายกำหนดการ ร.10 เสด็จพระราชพิธีสงกรานต์ พระราชทานอนุญาตเปิดปราสาทพระเทพบิดร3วัน ให้ชาวไทยได้สักการะบูรพกษัตริย์!

 

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน เวลา 07.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 150 รูป เข้าไปรับพระราชทานบิณฑบาตที่ในพระบรมมหาราชวัง

 

เวลา 10. 30 น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมอัฐิ พระอัฐิแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 76 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร 

โอกาสชื่นชมพระบารมี!! หมายกำหนดการ ร.10 เสด็จพระราชพิธีสงกรานต์ พระราชทานอนุญาตเปิดปราสาทพระเทพบิดร3วัน ให้ชาวไทยได้สักการะบูรพกษัตริย์!

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

         

 

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า และทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์แล้ว ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก 40 รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ

โอกาสชื่นชมพระบารมี!! หมายกำหนดการ ร.10 เสด็จพระราชพิธีสงกรานต์ พระราชทานอนุญาตเปิดปราสาทพระเทพบิดร3วัน ให้ชาวไทยได้สักการะบูรพกษัตริย์!

(บูรพกษัตริย์ ภายในปราสาทพระเทพบิดร)

อนึ่ง ในวันที่ 13-15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด