"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!
"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!
ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่น ใครจะว่าอะไรวิเศษวิโส อะไรก็ เชิญท่านว่าไปเถอะ 
เราก็เอาสวด "อิติปิโส" ของเรา อันเดียวเท่านั้น สวดไปๆ จิตมันสงบเป็นสมาธิเอง บทสวดมนต์นี่ เราสวดทุกวันๆ ถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเรา ไม่มีสมาธิก็ตาม มันจะค่อยฝังลงในส่วนลึกของจิต มันจะฝังเข้า ไปในจิตใต้สำนึก

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : "การภาวนาพุทโธ ทำได้ทุกที่ ยิ่งในห้องส้วมห้องน้ำยิ่งดี" หลวงพ่อพุธยืนยันว่าจริงเพราะเหตุใด?
 

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!

ภายหลังมานี่ ถ้าเราสวดต่อเนื่องกัน ถึงตี ๒ ตี ๓ ตี ๕ ตี ๗ นี่ ต่อไปเราไม่ต้องสวดมนต์ ถ้าเวลากะทันหันนี่ สวดแล้วจะทำอะไร เช่น จะทำน้ำมนต์ หรือว่าลูกหลานเจ็บป่วย เราสำรวมจิตปั๊บ นึกถึง พุทโธๆๆๆๆ เป่าพรวดลงไป บางทีก็หาย เราสวดทุกวันๆ อิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก บทสวดมนต์นี่ สวดทุกวันๆๆๆ นี่ มันเพิ่มความขลังความ ศักดิ์สิทธิ์ 

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : สาธุ..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมตตาเล่าวินาที "บรรลุธรรม" ...ประสบการณ์แห่งนิพพานเป็นเช่นนี้เอง
 

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!

เราไม่ได้สวดมนต์เพื่อขลัง เพื่อศักดิ์สิทธิ์ แต่ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นผลพลอยได้ เพราะฉะนั้น อิติปิโส สวดทุกวันๆๆ แม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้น มันก็ยังมีผล ทีนี้ สมมติว่าญาติโยมทั้งหลายพากันยึดมั่นในการสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วก็เมตตาพรหมวิหาร ถ้ายังแถม รักษาศีล ๕ ด้วย ยิ่งดี เราสามารถที่จะทำอะไรดีๆ ได้เหมือนพระ บางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไป
(คติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
 FB พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

"อานุภาพของการสวดมนต์อิติปิโสมาก" หลวงพ่อพุธบอกเคล็ดลับการนำมาใช้ทำน้ำมนต์ หรือใช้รักษาป่วยไข้ไว้!!!
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : คุยกับผีดีๆ ก็รู้เรื่อง! หลวงพ่อพุธเปิดพิธีเจรจากับผีหวงที่จนเลิกเกะกะระราน...เมื่อได้รู้ความจริงว่าที่แปลงนั้นเป็นที่ดินพระราชทานของในหลวง!

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์