น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

ส่งท้ายวันหยุดสงกรานต์ ด้วยภาพสวยๆ สาวงามเมืองลาว จากเพจ "สาวลาว ยุคใหม่" ซึ่งได้แบ่งปันประเพณีงานสงกรานต์ ทั้งภาพประชาชนที่ออกมาร่วมสรงน้ำพระตามท้องถนน รวมถึงตัวแทนนางสังขาน (นางสงกรานต์) โดยมีข้อความระบุไว้ว่า

 

#สงกรานต์หลวงพระบาง
สงกรานต์ปีนี้เรี่มแต่วันที 14-15-16/04/2017นี้
ปีนี้นางสังขาน(นางสงกรานต์)ขี่ควาย สะเหวียเลือด เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีอุบัติเหตุเกิดขื้นมากตามท่องถนน เพราะฉะนั้นควรมีสติในการใช่รถใช่ถนน

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

 

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

ความเชื่อของทั้งฝั่งลาวและไทย มีที่มาคล้ายคลึงกันในเรื่องของตำนานวันสงกรานต์ และนางสงกรานต์ ที่ว่า 

นางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวมหาสงกรานต์หรือท้าวมหาพรหม  มีหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันดูแลเศียรของท้าวกบิลพรหมซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้า  เนื่องจากท้าวกบิลพรหมแพ้พนันการตอบปัญหาแก่ธรรมบาลกุมารจึงต้องตัดเศียรของตนบูชาแก่ธรรมบาลกุมาร  ก่อนจะตัดเศียรท้าวกบิลพรหม ได้เรียกธิดาทั้ง  ๗  ซึ่งเป็นนางฟ้า  บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาให้เอาพานมารองรับ  เนื่องจากเศียรของท้าวกบิลพรหมเป็นที่รวมแห่งความร้ายทั้งปวง ถ้าวางไว้บนแผ่นดินไฟจะไหม้โลก  ถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแล้ง  ถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้ง  ธิดาทั้ง  ๗  จึงผลัดเปลี่ยนกันถือพานรองเศียรของ ท้าวกบิลพรหมไว้คนละ ๑  ปี

 

 

ส่วนนางสงกรานต์ ของทางลาวปีนี้ได้แก่

นางสาว สุดาลัด พอนสะหวัน เป็นนางสังขานหลวงพระบาง

และ นางสาววานิพอน พูมิไซ นางสังขานนครเวียงจันทน์ 

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

(นางสาวสุดาลัด พอนสะหวัน นางสงกรานต์หลวงพระบาง)

 

น่าฮักหลาย สาวลาว! ชมนางสังขาน (นางสงกรานต์) หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ ปีนี้ที่ลาวนางสงกรานต์ก็ดุเดือด อุบัติเหตุมาก!

วานิพอน พูมิไซ นางสังขานนครเวียงจันทน์

อ้างอิงที่มา : เฟสบุ๊ค เพจสาวลาวยุคใหม่

ภาพนางสงกรานต์ประจำปี หลวงพระบาง - เวียงจันทน์  :  (@can_nw)