ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

“     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ  ทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงขจัดทุกข์อันเกิดจากความอดอยากยากจนให้ผ่อนคลายมลายหายสิ้นไปจากราษฎรทุกคน  โดยมิทรงคำนึงถึงถึงชนชั้น  เชื้อชาติศาสนา

            เฉพาะอย่างยิ่งประชาชนของพระองค์ที่ลำบากตรากตรำอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

            เป็นที่ประจักษ์แก่ราษฎรมาเกินหกสิบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกท้องถิ่นภูมิมิภาค  ทรงลุยน้ำ  ปีนเขา  บุกป่า  ทรงตรากตรำพระวรกายที่จะว่าไปแล้วจะผู้ใดที่อดทน  อดกลั้นด้วยพระวิริยอุตสาหะกับความลำบากนั้นได้  แต่พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ

            เพราะในพระราชหฤทัยของพระองค์คือพระราชปณิธานนำประโยชน์สู่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้จงได้

            ถ้อยคำที่กลั่นมาจากหัวใจ ของนายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คือถ้อยคำที่แทนใจแทนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคลิบวิดิโอต่อไปนี้ ที่เรานำมาให้ท่านได้ชมกันนั้น เป็นภาพที่ประจักษ์แก่เราชาวไทยทุกคน

โดยสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้เผยแพร่ข้อความดังนี้ ...

"วินาทีที่ในหลวง ร.๙ ทรงมุดรั้วลวดหนาม"

ทั้งที่พระหัตถ์ข้างซ้ายทรงถือแผนที่ พระหัตถ์ข้างขวาประคองกล้องถ่ายภาพที่คล้องจากพระศอ ซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยเลย..

"พระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยรักมากที่สุด"

จะมีพระประมุขของประเทศไหนหนอในโลก ที่ตรากตรำดั้นด้นถึงขนาดต้อง

"มุดรั้วลวดหนาม"

เพื่อไปช่วยเหลือพสกนิกร พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อเราโดยไม่มีข้อแม้..

#เรารักของเราตั้งแต่จำความได้#

ไม่ว่าจะอีกซักกี่ชาติ ก็ขอตามเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

 

ดูกี่ครั้งก็น้ำตาซึม...ชม "วินาทีที่ในหลวง ร.๙ ทรงมุดรั้วลวดหนาม" ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเสมอมา... (ชมคลิบ)

ดูกี่ครั้งก็น้ำตาซึม...ชม "วินาทีที่ในหลวง ร.๙ ทรงมุดรั้วลวดหนาม" ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเสมอมา... (ชมคลิบ)

ดูกี่ครั้งก็น้ำตาซึม...ชม "วินาทีที่ในหลวง ร.๙ ทรงมุดรั้วลวดหนาม" ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเสมอมา... (ชมคลิบ)