ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ http://www.tnews.co.th

ในเว็บบอร์ด "พลังจิต" ได้มีผู้ตั้งกระทู้ไว้ว่า  รูปด้านล่างนี้เป็นรูปที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเข้าใจคลาดเคลื่อน

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยบอกกับลูกศิษย์ว่า  ครูบาอาจารย์องค์ที่ใต้รูปเขียนระบุว่าเป็น "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" นั้น แท้จริงแล้วคือ "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม"

ในหนังสือ "ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์" ก็เขียนบรรยายภาพดังกล่าวนี้ไว้เช่นกันว่า  องค์แรกสุดนั้นไม่ใช่หลวงปู่มั่น แต่เป็นหลวงปู่ชอบ

องค์ที่สองและองค์ที่สามถูกต้องแล้ว คือ "หลวงปู่ขาว อนาลโย" และ "หลวงปู่หลุย จันทสาโร"

ส่วนองค์สุดท้ายก็ไม่ใช่ "หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" อย่างที่ภาพดังกล่าวระบุไว้  หากแต่เป็น "หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต"

พระอาจารย์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานั้น ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก่อนจะลงพิมพ์ เพราะที่ผ่านมามีการเข้าใจผิดกันมาก

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หนังสือ "ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์"]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[ภาพจากหนังสือ "ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์"]

ภาพดังกล่าวนั้นอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนส่วนมากที่เข้ามาศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานใหม่ ๆ  แต่ถ้านาน ๆ ไปจนคุ้นเคยแล้ว เมื่อได้เห็นรูปของหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ชอบก็คงแยกออก

ส่วนท่านที่เขียนระบุชื่อครั้งแรกก็คงไม่มีเจตนาที่จะผิดเพี้ยน  เพียงแต่ท่านอาจจะคิดแบบพื้น ๆ ว่า องค์ที่เดินนำหน้าคงจะเป็นพระอาจารย์ใหญ่มั่น (และอาจจะไม่คุ้นเคยกับหลวงปู่ชอบด้วยก็เลยตีความว่าเป็นหลวงปู่มั่น)

อย่าลืมว่า  สมัยก่อนนั้นข้อมูลและเทคโนโลยีไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนี้  บันทึกหลักฐานต่าง ๆ ส่วนมากก็พบเห็นจากหนังสือเท่านั้น

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงปู่ชอบ ฐานสโม]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงปู่ขาว อนาลโย]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงปู่หลุย จันทสาโร]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต]

 

ภาพประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศ!! พระองค์หน้าสุดใช่ "หลวงปู่มั่น" หรือไม่? และองค์สุดท้าย...ใช่หรือคือ "หลวงตามหาบัว"?!!

[หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน]

ที่มา : http://board.palungjit.org