เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ
เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ

การทำบุญ ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองข้าวของตั้งแสนตั้งล้านมาทำ 
เราทำด้วยน้ำใจ เรามีมากน้อยทำตามกำลังศรัทธา

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ

ความสามารถของเรา เช่น ให้ทาน เรามีอะไรเราก็ทาน 
น้ำใจเป็นสำคัญมาก วัตถุเป็นเครื่องประกอบ 
ถ้าวัตถุของเราไม่ดีไม่เยี่ยมสมใจที่อยากมี เอ๊า เรามีอะไรก็ทานอันนั้น 
ด้วยน้ำใจที่รักบุญรักทาน ก็ได้บุญมากเช่นเดียวกัน

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : “หลวงปู่ดู่”เน้นเรื่องการทำบุญโดยการ สวดมนต์ ภาวนา รักษาศีล ให้ทานทำให้ครบ แทนการบริจาคเงินเข้าวัดมากๆ จึงจะเป็นการทำตามคำสอนพุทธองค์

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ

ข้อสำคัญอยู่ที่น้ำใจ เอ้า วัตถุดีด้วย น้ำใจดีด้วย 
ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกและภาวนาพุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ 
อย่าละอย่าวาง อยู่ที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองค์ศาสดาได้ 
ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความรู้ได้แก่ใจของเรานี้เด่นดวง
ที่มา : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ "พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก"
FB พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ

เคล็ดลับการทำบุญ!!!...ให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัว อยู่ที่ไหนเป็นสำคัญ?มาอ่านดู#การทำบุญให้ได้บุญ

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :หากวันนี้ รู้สึกว่า"เก็บเงินไม่อยู่… ลองทำตามวิธีนี้ดู !!! ชีวิตสามารถดีขึ้นได้แน่นอน
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด