ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาส และมาเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒ (มีรายละเอียด)

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)

ภาพอันเป็นภาพมหามงคลนี้เกิดขึ้นคราวนั้น ท่านพุทธทาสภิกขุขอโอกาสกราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ แต่เนื่องจากท่านพุทธทาสภิกขุมีอายุพรรษาแก่กว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯจึงห้ามไว้ ท่านพุทธทาสภิกขุก็ไม่ยอมได้ก้มกราบลงไป เจ้าประคุณสมเด็จฯจึงได้กราบท่านพุทธทาสกลับ เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยี่ยมภิกษุสามเณรและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ตามคำกราบทูลอาราธนา  ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :แลกกันคนละหมัด!! ชมกันอีกครั้ง...กับการโต้เถียงอันลือลั่นในประวัติศาสตร์ระหว่าง "พุทธทาส" กับ "คึกฤทธิ์"!!

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด) เมื่อเดินทางผ่านวัดหรือจังหวัดในเส้นทางที่มีพระผู้ใหญ่ที่ทรงเคารพนับถือ ก็จะทรงแวะแสดงสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในหมายกำหนดการ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะต้องแวะเพื่อไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาส เนื่องจากทรงคุ้นเคยตั้งแต่คราวอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ซึ่งท่านพุทธทาสเป็นอาจารย์กรรมฐานของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยรูปหนึ่ง และพระนักศึกษาธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เคยมารับการอบรม ณ สวนโมกขพลาราม

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :"เราไม่อยากตายคาพวงกุญแจ" เพราะไม่มีใจที่ยึดติด วาระสุดท้ายก่อนมรณภาพท่านพุทธทาสทิ้งธรรมบทที่ว่า "โลงศพของอาตมา ก็คือ ความดีที่ทำไว้ในโลก"
 

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)

พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย หนึ่งในคณะผู้ติดตาม เล่าว่า 
ตอนที่เสด็จไปเยี่ยมนั้นท่านพุทธทาสยังไม่ได้อาพาธหนัก ยังไม่ได้ล้มหมอนนอนเสื่อ เป็นแต่เพียงเจ็บออดแอด ยังออกมารับเสด็จได้เป็นชั่วโมง ท่านพาไปดูโรงมหรสพทางวิญญาณ ลานหินโค้ง แล้วก็นำเสด็จมาประทับที่ม้าหินหน้ากุฏิ  ที่ปกติเก้าอี้ม้าหินนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสนั่งประจำ ท่านอาจารย์พุทธทาสทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ประทับ แล้วท่านก็ไม่ยอมนั่ง ท่านพุทธทาสทูลว่า 
“ขอประทานกราบสมเด็จพระสังฆราชหน่อยที่อุตส่าห์เสด็จมาเยี่ยมถึงวัด” 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงพยายามห้าม แต่ท่านไม่ยอม แล้วต่างคนก็ต่างกราบ 
พอท่านพุทธทาสกราบ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็บอกไม่ได้ๆ ต้องกราบกลับ ส่วนคำถามที่ว่านั้น ตอบได้ว่า เหมือนกับเวลาไปเยี่ยมคนที่รู้จักกัน แล้วระหว่างคุยก็ปรารภเรื่องสังขารว่าไม่ไหวแล้ว แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็รับสั่งว่าขออาราธนาใต้เท้าอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไป แต่ว่าคนก็ชอบอธิบายในเชิงอภินิหารไปสักหน่อย

ในวันนั้นมีการคุยเรื่องหนังสือ และวิธีสอนของท่านพุทธทาส  มีการคุยเรื่องธรรมะลึกๆ หลายเรื่อง เช่น เรื่องหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับสั่งว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก และทรงใช้บ่อย
ที่มาภาพ และข้อมูลจาก  FB : พระอริยสงฆ์ ไทย ได้แชร์โพสต์ของ ธีรรัฐ เชี่ยวสกุล

ภาพมหามงคล!!! เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จไปถวายสักการะท่านอาจารย์พุทธทาสมา และเยือนสวนโมกขพลาราม เมื่อ กันยายน ๒๕๓๒(มีรายละเอียด)
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : ใครถูก...ใครผิด?!! สุวินัยโพสต์เฟซบุ๊กตอบประเด็นวิวาทะเรื่อง "จิตว่าง" ของสองปราชญ์แห่งสยาม!!

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์