บัณฑิตรุ่นที่มีบุญที่สุดในประเทศไทย! ครบ 71 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พร้อมพระเชษฐา ร.8 ย้อนเล่าวันแห่งประวัติ

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

23 เมษายน ในหลวงรัชกาลที่ 9” กับการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2493 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัติถึงประเทศไทยนั้น ทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวัน แทบจะกล่าวได้ว่า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชาของพระองค์ได้ดำเนินขึ้นในทันทีที่ก้าวพระบาทแรกประทับลงบนผืนแผ่นดินไทย

ในวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2493 เพียง 10 วัน นับจากวันแรกที่เสด็จนิวัติถึงพระนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาศิริราชเป็นครั้งที่สอง

ครั้งแรกเสด็จเมื่อวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2489 ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จฯ สมเด็จพระบรมเชษฐา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พิธีการทั้งสองครั้งจัดเหมือนกันทุกประการ ในสถานที่เดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่องค์ประธานในพิธี การพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จึงเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกและเป็นพระราชกรณียกิจแรกในศิริราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

บัณฑิตรุ่นที่มีบุญที่สุดในประเทศไทย! ครบ 71 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พร้อมพระเชษฐา ร.8 ย้อนเล่าวันแห่งประวัติ

เวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จฯ มายังปะรำพิธีที่สร้างขึ้นใหม่หน้าตึกรังสีวิทยา (บริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ในปัจจุบัน) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับนั่งบนเก้าอี้ที่วางอยู่บนพื้นระดับเดียวกับบัณฑิตแพทย์ ขณะนั่งคุกเข่ารับใบปริญญาจากพระองค์ โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างพระองค์กับบัณฑิตแพทย์เลย ถ้าพูดกันทั่วไปคือ บัณฑิตแพทย์รุ่นนั้นช่างโชคดีมีบุญเหลือเกินที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านถึงเพียงนี้ แม้เพียงครั้งเดียวในชิวิตก็ตาม

บัณฑิตรุ่นที่มีบุญที่สุดในประเทศไทย! ครบ 71 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พร้อมพระเชษฐา ร.8 ย้อนเล่าวันแห่งประวัติ

 

เฉพาะอย่างยิ่ง...บัณฑิตแพทย์คนแรกที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..บุคคลนั้นคือใคร?...ท่านผู้นั้นคือ ศ. นพ.เอื้อม ศิลาอ่อน เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) คนที่สองคือ ศ. นพ.อำนวย เสมรสุต ส่วนคนที่สามคือ นพ. เขียน กรัยวิเชียร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สำหรับแพทยศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในปีนั้น ตรงกับแพทย์รุ่น 55 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาจำนวน 79 คน บัณฑิตแพทย์คนแรกที่เข้ารับพระราชทาน คือ นพ. เกษม วนะภูติ เมื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทเสร็จแล้ว ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับทางชลมารค

บัณฑิตรุ่นที่มีบุญที่สุดในประเทศไทย! ครบ 71 ปี “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พร้อมพระเชษฐา ร.8 ย้อนเล่าวันแห่งประวัติ

 

การรับพระราชทานปริญญาบัตรแบบนั่งรับ (คุกเข่าซ้ายลง ส่วนเข่าขวาชันขึ้น) ที่ปะรำพิธีหน้าตึกรังสีวิทยา มีจนถึง พ.ศ. 2494 ต่อมาใน พ.ศ. 2495 เมื่อศิริราชสร้างหอประชุมราชแพทยาลัยเสร็จแล้ว จึงย้ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปจัดที่หอประชุม และยังคงนั่งรับพระราชทานปริญญาจนถึง พ.ศ.2505แพทย์รุ่น 61 เป็นปีสุดท้ายที่นั่งรับ... และเพื่อประหยัดเวลา ในปี 2506 จึงเปลี่ยนจากการนั่งรับเป็นยืนรับเหมือนกันหมดทุกมหาวิทยาลัย

อ้างอิง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ๕๐ ปี ในหลวงกับศิริราช
สรรใจ แสงวิเชียร. ๑๒๐ ปี โรงเรียนแพทย์ศิริราช

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #5ธันวา

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด