งดงามสมพระเกียรติ..."นารายณ์อวตาร ๘ ปาง - จิตรกรรมฉากบังเพลิง" บนพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่๙ เปรียบพระองค์ทรงปราบทุกข์เข็ญของราษฎร

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

                สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เร่งงานประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ ได้เลือกแสดงเรื่องราว"นารายณ์ อวตาร"ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 8 ปาง ในฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายสักการะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงสี หลังจากร่างแบบเสมือนจริงเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

งดงามสมพระเกียรติ..."นารายณ์อวตาร ๘ ปาง - จิตรกรรมฉากบังเพลิง" บนพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่๙ เปรียบพระองค์ทรงปราบทุกข์เข็ญของราษฎร

งดงามสมพระเกียรติ..."นารายณ์อวตาร ๘ ปาง - จิตรกรรมฉากบังเพลิง" บนพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่๙ เปรียบพระองค์ทรงปราบทุกข์เข็ญของราษฎร

            ฉากบังเพลิงคือส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของพระเมรุมาศ เป็นเครื่องกั้นเพื่อมิให้เห็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพบนพระเมรุมาศ มีลักษณะเป็นฉากพับ ติดตั้งกับเสาพระเมรุมาศทั้ง 4 ทิศ โดยฉากบังเพลิงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนเป็นลวดลายนารายณ์อวตารรวม 8 ปาง ที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์ แต่ละทิศแบ่งเป็นข้างละ 2 ปาง ขนาบกับจิตรกรรมเทวดาถวายสักการะต้อนรับกลับสู่สรวงสวรรค์ ส่วนด้านล่างแสดงเรื่องราวโครงการในพระราชดำริ หมวดดิน น้ำ ลม ไฟ

งดงามสมพระเกียรติ..."นารายณ์อวตาร ๘ ปาง - จิตรกรรมฉากบังเพลิง" บนพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่๙ เปรียบพระองค์ทรงปราบทุกข์เข็ญของราษฎร

นารายณ์ 8 ปางได้แก่

ปางที่ 1 มัสยาอวตาร ทรงอวตารเป็นปลากรายทอง

ปางที่ 2 กูรมาวตาร ทรงอวตารเป็นเต่า

ปางที่ 3 วราหาวตาร ทรงอวตารเป็นหมูป่า

ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร ทรงอวตารเป็นนรสิงห์

ปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร ทรงอวตารเป็นพราหมณ์ปรศุราม ผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธ

ปางที่ 7 รามาวตาร ทรงอวตารเป็นพระรามในรามเกียรติ์

ปางที่ 8 กฤษณาวตาร ทรงอวตารเป็นพระกฤษณะ

ปางที่ 10 กัลกยาวตาร ทรงอวตารเป็นมนุษย์ขี่ม้าขาว

 

 

 

ขอขอบคุณภาพจาก : จอมยุธ พู่กันพเนจร , Yongyut Laksap
 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด