สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา" วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การปฏิบัติธรรมพระสงฆ์และฆราวาส การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม สนทนาธรรม การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา และถวายสังฆทาน

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ร่วมฟังพระธรรมเทศนา สนทนาธรรม และบรรยายธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐