๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

(นะโม ๓ จบ )

อิติตัง เอหิ เทวตาหิ จะมหาเตโช

นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปติ

นเรโส จะมหาราชา เมตตา จะกะโรติ

มหาลาภัง จะทาโสตถี ภวันตุเม

 

คำอธิษฐาน

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าแต่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนบรรพชนทหารกล้า เมื่อพระองค์ได้ชัยชนะต่อองค์มหาอุปราชา ณ ที่แห่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของดวงพระวิญญาณพระองค์อยู่ตลอดมา จากเดิมแม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยังมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น ด้วยว่าได้มากราบสักการะวันทา ตั้งสัตยาธิษฐาน เกิดอัศจรรย์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สมปรารถนา ขอพระองค์จงรับซึ่งบุญกุศล ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมเกล้าถวายนี้ และขอจงเผื่อแผ่พระบารมีคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ใครที่เป็นสาธุชนคนดีทั้งหลาย ตลอดจนตัวตนแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บิดา มารดา ครูอาจารย์ ในการสักการะวันทาในครั้งนี้ขอน้อมถวายบุญกุศลเป็นวาระที่ 1 ขอมงคลบุญวิถี จงคุ้มครองพระยาพระกษัตริย์เจ้า พระมหาราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนสาธุชน และตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นวาระ 3 และเป็นมหามงคลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้ เกิดรักสามัคคีในเมืองไทย

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย...

ให้พ้นโพยภัยจากอุทกภัย อัคคีภัย ตลอดภัยอันเกิดจากสิ่งต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เกิดจากภัยมนุษย์ จงแคล้วคลาดปลอดภัย จากนี้ไปจงมีแต่ชัยยะ ชัยยะมงคล ดุจพระบารมีที่พระองค์ทรงมี บารมีของพระองค์ที่มีชัยยะมงคลต่อพระมหาอุปราชานั้น ขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้สร้างแล้วนี้ จงสำเร็จแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ ขอดวงวิญญาณของพระองค์จงมีความสุขความเจริญ ขอจงสุขเกษมสำราญในสวรรค์ชั้นฟ้า ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเบื้องหน้า ข้าพระพุทธเจ้าจะทำการอันใดในแผ่นดินนี้ อันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอบารมีของพระองค์จงคุ้มครองพิทักษ์รักษา ดลบันดาลประทานพรให้สิ่งนั้นกาลนั้น จงสำเร็จทุกประการด้วย เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย...

 

เครื่องสักการะบูชา "พระนเรศวรมหาราช"
1, ดอกกุหลาบแดง .ดอกจำปี.พวงมาลัย
2, น้ัำผึ้งหลวง
3, พระกะยาหารไทยแบบง่ายแลอาหารแบบเดินทัพ
เช่นของแห้งของเค็มอาหารตากแห้งไขต้มไก่ต้ม
4, ของหวาน ผลไม้ไทย ไทย น้ำเปล่า น้ำจัณฑ์
5, ไก่ชน พระแสงดาบ
6, ช้าง ม้า พระแสงปืน เรือรบ
7, พระมาลา พระฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท ( เครื่องถวายแก้บนทรงโปรดดาบไทยครั้งละสองเล่ม ปืนใหญ่ ประทัด ) เมื่อจะขอบารมีจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย...

ที่มา  https://www.facebook.com

       ตะละแม่หลุดกาล