"ถ้าใครต่อใครเรียกว่า สมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา"  พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่(รัชกาลที่๙)

ติดตามต่อที่ http://www.tnews.co.th/

พระราชดำรัสพระราชทาน เรื่อง ..เราเป็นญาติกัน.

"ถ้าใครต่อใครเรียกว่า สมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา"  พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่(รัชกาลที่๙)

                                                      เราเป็นญาติกัน

ภายหลังการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าที่คนไทยรักยิ่ง

ความโศกเศร้าอาลัยก็ครอบคลุมความรู้สึกของคนไทยไปทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ว่า

"ได้เห็นความรัก ความนับถือ ที่คนทั้งชาติมีต่อท่าน ก็ปลื้มใจ

ปลื้มใจว่า มีแม่ที่คนรัก ที่ถือ ว่าท่านเป็นสมเด็จย่า

...ซึ่งก็แปลกดีเหมือนกัน

ถ้าใครต่อใครเรียกว่า "สมเด็จย่า" คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา

เป็นหลานเพราะว่า ท่านเป็นแม่ แล้วท่านเป็นย่าของคนทั่วๆ ไป และเป็นสมเด็จย่าของลูกๆ ที่อยู่ข้างหลังนี้

ฉะนั้น เราก็เป็นญาติกันทั้งหมดนี้…"

ถ้าใครต่อใครเรียกว่า "สมเด็จย่า" คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา

"ถ้าใครต่อใครเรียกว่า สมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา"  พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่(รัชกาลที่๙)

"ถ้าใครต่อใครเรียกว่า สมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา"  พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่(รัชกาลที่๙)

"ถ้าใครต่อใครเรียกว่า สมเด็จย่า คนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆ ของเรา"  พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่(รัชกาลที่๙)

(ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง ตามรอย พระยุคลบาท)

ที่มา:welovethaiking