#ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ม.มหิดล จัดงานเทิดพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ผู้ทรงพระราชทาน รพ.แห่งแรก ให้แผ่นดินไทย #รพ.ศิริราช

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

#ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ม.มหิดล จัดงานเทิดพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ผู้ทรงพระราชทาน รพ.แห่งแรก ให้แผ่นดินไทย #รพ.ศิริราช

 

                 เนื่องในโอกาสครบ 129 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช  “โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน” ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย  รพ.ศิริราช 

 

          09.50 น.     ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะฯ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน
                            หอประชุมราชแพทยาลัย  รพ.ศิริราช
          10.00 น.     พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                            และผู้มีคุณูปการแก่ศิริราช
          12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ชั้น 2
          12.50 น.     พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส

           "โรงพยาบาลศิริราช" ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกร และผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อจัดการโรงพยาบาลให้สำเร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2431 ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” โดยทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทย 

         

          #ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ม.มหิดล จัดงานเทิดพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ผู้ทรงพระราชทาน รพ.แห่งแรก ให้แผ่นดินไทย #รพ.ศิริราช

              เมื่อภาระการดำเนินงานรักษาพยาบาลของโรงศิริราชพยาบาลมีมากขึ้น จนต่อมามีแพทย์ไม่เพียงพอ จึงได้ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลนี้ และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 โดยจัดหลักสูตรการศึกษา 3 ปี สอนทั้งวิชาแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ เรียกโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทยโดยทั่วไปนี้ว่า “โรงเรียนแพทยากร” นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2436 และวันที่ 3 มกราคม 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการ และพระราชทานนามว่า “ราชแพทยาลัย” ซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน

           ในระยะที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร) ทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก) ให้สนพระทัยวิชาแพทย์ โดยเสด็จพระราชดำเนินศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้นและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกิเพลเลอร์ เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราชในหลาย ๆ ด้าน

           โรงพยาบาลศิริราช ได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับ ด้วยพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีและยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

 

ที่มาจาก : Siriraj Channel

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด