"สอนทำดอกไม้ให้พ่อ!" กลุ่ม "พี่เสือ อาสา" จัดฝึกทำดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง... เพื่อช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับ กทม.

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

"สอนทำดอกไม้ให้พ่อ!" กลุ่ม "พี่เสือ อาสา" จัดฝึกทำดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง... เพื่อช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับ กทม.

โครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันหยุด เสาร์อาทิตย์”
ที่มา : เนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่กำลังจะจัดขึ้นปลายปี 2560 นี้ คาดว่าต้องใช้ดอกไม้จันทน์จำนวนมาก เป็นหลักล้านดอก ปัจจุบันหน่วยงานรัฐ เริ่มมีการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ให้แก่ประชาชนบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่จัดในวันเวลาราชการ ซึ่งทำให้ประชาชน คนทำงานส่วนหนึ่ง ไม่สะดวกเข้าร่วม ผมและสมาชิกกลุ่มพี่เสืออาสา จึงเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับการอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันกิจกรรม : วันเสาร์หรืออาทิตย์ 1 วัน
สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง หรือ สถานที่อื่น ๆ ตามที่กำหนด
รูปแบบกิจกรรม : จัดหาวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และ สถานที่ ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเรียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
งบประมาณ : ค่าใช้จ่าย 1 วัน สำหรับผู้อบรมประมาณ 100 ท่าน ประกอบด้วย
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บ.
2. ค่าวิทยากร 5 คน ๆ ละ 2,000 บ. = 10,000 บ.
3. ค่าสถานที่ : ประสานขอใช้สถานที่ของทางกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้เสียจ่าย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ดอกไม้จันทน์ ประมาณ 2,000 ดอก ต่อการฝึกอบรม 1 ครั้ง และ ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ต่อด้วยตนเอง

"สอนทำดอกไม้ให้พ่อ!" กลุ่ม "พี่เสือ อาสา" จัดฝึกทำดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง... เพื่อช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับ กทม.

 

ข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค :กลุ่ม "ดอกไม้จันทน์"

โพสต์โดย "พี่เสือ รักชาติ"

รูป Sanook.com