ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

              ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

            “หม่อมน้อย” ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล นำทีมนักแสดงนำ อาทิ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ “ตั้ว” ศรัณยู วงศ์กระจ่าง “นก” สินจัย เปล่งพานิช  “ตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล “เจมส์” เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ “ปีเตอร์” นพชัย ชัยนาม “โดม” ปกรณ์ ลัม “หญิง” รฐา โพธิ์งาม รัดเกล้า อามระดิษ ร่วมบวงสรวงละครภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ชุด “ศรีอโยธยา” ทางช่อง ทรูโฟร์ยู ณ บริเวณพลับพลาตรีมุข อุทยานประวัติศาสตร์ (พระราชวังโบราณ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            วัตถุประสงค์เพื่อบวงสรวงองค์พระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้า แห่งราชอาณาจักรอยุธยา และขอพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงทุกพระองค์ 
รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อครั้งดำรงพระยศ หลวงยกกระบัตรเมืองตาก และหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี
         
             ชุดศรีอโยธยานี้จะดำเนินเรื่องผ่าน 3 รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา จนถึงในปี พ.ศ. 2310 จนกระทั่งสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช 
ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง “กรุงเทพมหานคร”    เป็นราชธานีแห่งรัตนโกสินทร์ ภาพยนตร์จะสะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และพระปรีชาญาณ แห่งองค์พระมหาบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า
             ศรีอโยธยา ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560  และเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามกำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ม.ร.ว.มงคลชาย ยุคล  รับบทเป็น  พระบาทสมเด็จพระเพทราชา

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์  รับบทเป็น  สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 / พระเจ้าเสือ

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง  รับบทเป็น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ศรราม เทพพิทักษ์  รับบทเป็น  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี / สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ปกรณ์ ลัม  รับบทเป็น  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ / เจ้าฟ้ากุ้ง

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล   รับบทเป็น  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ธีรภัทร์ สัจจกุล  รับบทเป็น  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

นพชัย ชัยนาม  รับบทเป็น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

ม.ล.สราลี กิติยากร  รับบทเป็น  กรมหลวงอภัยนุชิต / สมเด็จพระพันวัสสาใหญ่

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

สินจัย เปล่งพานิช  รับบทเป็น  กรมหลวงพิพิธมนตรี / สมเด็จพระพันวัสสาน้อย

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร  รับบทเป็น  เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

อนันดา เอเวอริ่งแฮม  รับบทเป็น  พระพิมานสถานมงคล
อาณัตพล ศิริชุมแสง  รับบทเป็น  หลวงไกรชาญฤทธิ์

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

รัดเกล้า อามาระดิษ  รับบทเป็น  กรมหมื่นพิมลภักดี

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

พิมดาว พานิชสมัย  รับบทเป็น  เจ้าฟ้ารุจจาเทวี

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

วรนุช ภิรมย์ภักดี  รับบทเป็น  เจ้าฟ้าสังวาลย์ / เจ้าฟ้านิ่ม

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

เขมนิจ จามิกรณ์  รับบทเป็น  บุษบาบรรณ์

 

ยิ่งใหญ่อลังการ!!! “หม่อมน้อย” นำทีมนักแสดง “ศรีอโยธยา” บวงสรวงบูรพกษัตราธิราชเจ้า

รฐา โพธิ์งาม  รับบทเป็น  เจ้าจอมราตรี

 

ข้อมูลจาก : https://pantip.com/topic/36315777

ภาพจาก : TrueLakorn

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด